PUBLICATIONS

Le BRAL émet 4 publications par an. Selon le sujet et l'objectif, ces publications concernent des dossiers élaborés, des prises de positions, ... mettant l'accent sur une question centrale ou un défi. L’ensemble de ces publications ainsi que les publications antérieures sont disponibles en ligne ci-dessous.

 » Veux-tu commander des copies papier? Contactez-nous via www.bral.brussels/contact.
 » Veux tu t’abonner pour recevoir les versions papier? En savoir plus sur l'abonnement via www.bral.brussels/abo.

Ci-dessous, tu trouveras aussi d’autres ressources de BRAL ainsi que toutes sortes de documents utiles, des études, des enquêtes, des communiqués de presse, des liens, etc... N’hésite pas non plus à venir nous rendre visite pour fouiller dans les archives de BRAL (40 ans d’histoire de la ville) ou dans notre bibliothèque.

Depuis sa fondation en 1976 jusqu'à 2014, BRAL a également publié le magazine ALERT. Tu peux consulter les archives de ce magazine via ce lien.

Thurn & Taxis: synthese-brochure (2004)

InTeresseert T&T u een ZIR*? (2004) - Deze publicatie bundelt kort en schematisch de feitelijke gegevens, randvoorwaarden, belangen en uitdagingen waarmee de toekomstige ontwikkelingen op Thurn & Taxis rekening moeten houden. - Cette publication offre, de manière brève et schématique, les faits, les conditions, les enjeux et les défis avec lesquels le développement futur de Tour & Taxis doit compter.

Bral-dossier: Een plan voor Brussel! Alles over het GPDO ofte het D-GewOP

Zonder kick-off event gingen in 2009 - begin 2010 de voorbereidingen van het nieuwe Gewestelijk Ontwikkelingsplan – nu het GPDO – van start. Dat plan gaat de krijtlijnen voor het Brussels beleid uitzetten voor de komende decennia. 

Nouvelle brochure: "Participez à la ville!" (gratuit) (NL/FR)

Nouvelle brochure!        

"Participez à la ville! - 10 témoinages des groupes d'habitants"

Notre publication: "Bruxelles Écopolis? Idées durables pour des nouveaux quartiers"

Bruxelles est entré résolument dans la décennie des nouvelles constructions. Celle-ci ira-t-elle de pair avec la naissance de quartiers bruxellois durables? Bonne lecture!

Jaarverslag 2008

Brussel bestaat dit jaar 20 jaar, maar zelfs na twee decennia zelfbestuur is de groeipijn nog altijd niet helemaal verdwenen. Ook in 2008 halen tegenstrijdige belangen en politiek gekibbel het nog te vaak van daadkrachtige beslissingen.

Het Memorandum van Bral voor 2009-2014

Een 20-tal pagina's unieke lectuur om de stad en de mensen die erin wonen te doen daveren. 20 pagina's scherpe en originele ideeën over hoe wij vinden dat Brussel moet evolueren. Wij richten ons met deze tekst rechtstreeks tot het beleid, maar willen hier ook andere, geëngageerde Brusselaars mee inspireren. Met meer dan 10 exclusieve fotocollages die tonen hoe Brussel er zou uit zien als Bral aan de macht was.

Jaarverslag 2007

Jaarverslag 2007

Brochure: "Mobiliteit & Participatie: een duurzame tandem"

In ons pilootproject 'mobiliteit en participatie' hebben IEB asbl en Bral vzw twee jaar lang de veerkracht van de bestuurdersdemocratie en de rekbaarheid van het begrip participatie getest.

Bralpublicatie: Thurn & Taxis

Om een lang verhaal kort te maken ... en er samen een vervolg aan te breien ...

Pages