5.578 inschrijvingen voor CurieuzenAir BXL

Persbericht

De Brusselaar is duidelijk enthousiast om zelf mee de luchtkwaliteit in kaart te brengen. Bij het afsluiten van de inschrijvingen voor CurieuzenAir BXL op zondag 13 juni stond de teller op 5.578. Dit overtreft ruimschoots de 3.000 meetsets die ter beschikking staan om in september een maand lang de luchtkwaliteit in eigen straat meten. De kandidaat meetlocaties bleken bovendien mooi verspreid over alle 19 gemeenten van het Brusselse gewest. Een computeralgoritme maakte een selectie van 3.000 meetpunten op basis van wetenschappelijke criteria. Het CurieuzenAir burgernetwerk is meteen het grootste meetnet voor luchtkwaliteit dat ooit zal worden gerealiseerd in een Europese hoofdstad.
 

CurieuzenAir BXL in het kort

  • Grootschalig citizen-scienceproject rond luchtkwaliteit
  • 5.578 Inschrijvingen uit alle 19 Brusselse gemeentes
  • Wetenschappelijke selectie van 3.000 meetpunten
  • Meting van stikstofdioxide (NO2) van 25 september t/m 23 oktober 2021

 

De organisatoren zijn zeer tevreden met het aantal inschrijvingen. “Je merkt dat het thema leeft onder Brusselaars. Families en scholen willen weten wat de situatie is in hun straat, en ook veel bedrijven engageren zich om zicht te krijgen op de luchtkwaliteit waarin hun medewerkers dagelijks pendelen.” aldus professor Filip Meysman, projectcoördinator CurieuzenAir. “De vele kandidaat meetpunten zijn ook een grote wetenschappelijke troef. Uit alle aanmeldingen hebben we een dicht netwerk van 3.000 meetpunten kunnen selecteren, waardoor we een zeer gedetailleerd beeld gaan krijgen van de luchtkwaliteit over het hele Brusselse gewest.”

Onder de 5.578 kandidaat meetpunten bevinden zich:

  • 102 scholen
  • 327 bedrijven en verenigingen
  • 5.149 particulieren en gezinnen

De 5.578 kandidaat meetpunten zijn mooi verspreid over het Brusselse gewest. Tijdens de campagne werd ook via social media specifiek opgeroepen voor meetpunten in “moeilijke gebieden” met weinig bewoning, zoals Haren en Neerpede. “Dit heeft goed gewerkt” zegt Meysman “We zijn bijvoorbeeld heel blij dat we een meetpunt mogen installeren op het oefenterrein van RSC Anderlecht in Neerpede, omdat dit een blinde vlek op onze kaart invult”. Via inschrijvingen van bedrijven werden ook meetpunten gevonden in de kantoorzone rond Brussel Congres en in de Europese wijk.

Het project heeft ook oog voor de minder gegoede Brusselaar. "4 op de 10 Brusselaars riskeert armoede of sociale uitsluiting. Bij BRAL vonden we het belangrijk om ook hen te betrekken bij dit onderzoek, omdat zij proportioneel ernstiger getroffen worden door luchtverontreiniging. Door samen te werken met medische centra, buurthuizen en verenigingen tegen armoede zullen we meer dan 200 meetpunten kunnen opzetten voor en met deze doelgroep," vult Florence Lepoudre aan.

3.000 meetpunten

Uit alle aanmeldingen werd via een computer algoritme een selectie gemaakt van de 3.000 “beste” meetpunten voor een gedetailleerde luchtkwaliteitskaart van Brussel. Er werd daarbij rekening gehouden met een geografische spreiding over heel Brussel, variatie in straattypes en verkeersintensiteit, en of de straat een gesloten of open bebouwing heeft. Om een gestandaardiseerde meting te hebben, werd voorrang gegeven aan meetpunten met een raam aan de straatkant op de eerste verdieping.

De geselecteerde deelnemers ontvingen inmiddels het goede nieuws per mail, waarin ze uitgenodigd werden om zich definitief in te schrijven. De andere kandidaat meetpunten komen op een wachtlijst, en worden mogelijk alsnog opgeroepen als er een ander meetpunt wegvalt. Om het onderzoek voor iedereen toegankelijk te houden, wordt voor de deelnemersprijs het ‘Pay as you like’ principe gehanteerd: geselecteerde deelnemers betalen een bijdrage al naargelang zijn of haar draagkracht met een minimum van 5 euro en een richtbedrag van 15 euro (de werkelijke prijs van een meting bedraagt 150 euro).

Deelnemers plaatsen vanaf 25 september 2021 een makelaarsbord met twee meetbuisjes aan hun raam. Deze meetopstelling blijft een maand hangen om de hoeveelheid NO2 in de buitenlucht meten. De data van alle meetpunten wordt gebruikt om de hoeveelheid NO2 gedetailleerd in kaart te brengen en de bestaande computer modellen voor luchtkwaliteit te verbeteren. Op deze manier kunnen de effecten op de gezondheid beter ingeschat worden, en hebben beleidsmakers toegang tot nauwkeurige informatie voor de implementatie en aanpassing van beleidsmaatregelen.

De resultaten van de metingen worden bekendgemaakt in februari 2022 via een interactieve stippenkaart op de websites van mediapartners De Standaard, Le Soir en BRUZZ. Deelnemers ontvangen tegelijkertijd een persoonlijk meetrapport met de resultaten van hun eigen meetpunt.

Meer informatie over het onderzoek is terug te vinden op de website www.curieuzenair.brussels 

CurieuzenAir een initiatief van de Universiteit Antwerpen, stadsbeweging BRAL en Université Libre de Bruxelles, in nauwe samenwerking met Bloomberg Philanthropies, Leefmilieu Brussel, De Standaard, Le Soir, BRUZZ en DPD.

Perscontact:

Florence Lepoudre – BRAL (FR, NL, EN)
florence@bral.brussels
+32 472 780 772