7/10 persconferentie: "Een alternatief voor shoppingcenter Just Under the Sky bestaat"

Persbericht

Nu de Stad Brussel - gesteund door het Gewest - het stedenbouwkundig attest afleverde voor het shoppingcenter Just Under the Sky (JUTS) aan de Van Praetbrug stellen wij u graag een alternatief project voor. Een alternatief dat rekening houdt met de geschiedenis van de site, de unieke ligging valoriseert en conform is aan de ambities en plannen van het Gewest. Kortom, alles wat JUTS niet doet. De jonge architect Sander van Duppen stelt vrijdag 7 oktober 2011 (11u op de Godinsite, Werkhuizenkaai 153, Atelier Alter), met de steun van 14 uiteenlopende organisaties en verenigingen, zijn alternatief aan de pers voor. 

Sander van Duppen bezocht de site en zag dat het wel degelijk mogelijk was er een project te realiseren dat én voldoet aan de huidige noden van de stad én respect heeft voor de geschiedenis van de site. Deze vrijdag  deelt hij tijdens een persconferentie met plezier zijn ideeën over verleden en vooral toekomst van de Godinsite.

Pro memori: Just Under the Sky is het shoppingcenter (56.271 m2, 1653 parkeerplaatsen) dat de groep Mestdagh op de oude industriële Godinsite wil realiseren. In een vorig persbericht schreven we al dat dit project nefast is voor de mobiliteit, het patrimonium en de handel. De negatieve effecten van dit project overstijgen ruimschoots de grenzen van Brussel. Vandaar dat naast de vele Brusselse organisaties ook Vlaamse en Vlaams-Brabantse organisaties de oproep steunen.*

* De oproep van Bral (Brusselse Raad voor het Leefmilieu), Inter-Environnement Bruxelles (IEB) en BrusselFabriek krijgt de steun van het Interregionaal Platform voor een Duurzame Economie: ACV regio Halle-Vilvoorde, ACV/CSC Brussel, ACW Brussel–Halle-Vilvoorde, UNIZO regio Vlaams–Brabant en Brussel, Union des Classe Moyennes (FNUCM), Bond Beter Leefmilieu (BBL) en van ARAU, La Fonderie, Pétitions Patrimoine, het wijkcomité Maria-Christina/Reine/Stéphanie en het Interwijkencomité van Neder-Over-Heembeek.

Lees alle bezwaren tegen het shoppingcenter hier: "Just Under the Sky: stille dood of snelle vlucht?"

Contact:

BruxellesFabriquesBrusselFabriek: Guido Vanderhulst, 0477/25 09 61, gvanderhulst@skynet.be
BRAL : Steyn Van Assche, 02/217 56 33, 0498/13 25 86, steyn@bralvzw.be
IEB : Claire Scohier, 02/893.09.14,  0473/66 75 05, claire.scohier@ieb.be