Biestebroeck: had beter gemoeten!

In de omgeving van het Biestebroeckdok, een gebied met een vooral industrieel karakter, kunnen nu dus ook woningen komen. De bestemming van het gebied werd met de laatste wijziging van het Gewestelijk Bestemmingsplan (GBP) immers gewijzigd naar ‘OGSO’, ofte Ondernemingsgebied in een Stedelijke Omgeving. De gemeente Anderlecht heeft nu een Bijzonder Bestemmingsplan (BBP) opgemaakt om die vermenging vorm te geven.

De combinatie van het kanaal, kaaimuren en behoorlijk wat onbebouwde terreinen maakt het mogelijk om te plannen in functie van watergebonden activiteiten: groothandel of overslag in een stedelijk distributiecentrum dat ook gedeeltelijk via het water wordt bevoorraad.

Stedelijke economische activiteiten zijn volop in verandering en het zou verstandig zijn om een deel van de beschikbare ruimte te vrijwaren voor toekomstige ontwikkelingen. Wij hadden dan ook verwacht dat Citydev.brussels, die vertrouwd is met de noden en vragen van economische partners, één van de sturende partners was geweest bij de uitwerking van het plan. Maar dat is niet het geval.

Het BBP is ook niet opgebouwd rond die stedelijke economie, maar wel rond de woonfunctie. Sinds enkele jaren hebben vastgoedgroepen zich hier op cruciale plaatsen al ingekocht. De nieuwe voorschriften maken hun investeringen voor appartementen aan het water rendabel. Projecten met een jachthaven, zoals deze op de vroegere Shell-site, zijn niet betaalbaar voor de meerderheid van de Brusselse bevolking, maar mikken duidelijker op een exclusiever publiek. Een duidelijke keuze van de Brusselse overheden, maar wat zullen de gevolgen zijn?

Het was de bedoeling van OGSO’s om wonen en werken te combineren, om de beschikbare ruimte evenwichtig te verdelen tussen betaalbare woningen en productieactiviteiten met jobs voor Brusselaars. Maar Biestebroeck is hierin niet geslaagd.

Meer details hierover zijn te lezen in het bijgevoegde (Franstalige) persbericht van Inter-Environnement en partners.