BRAL, BBL en Greenpeace tevreden met vernietiging milieuvergunning Uplace

Persbericht

Raad van State: Vlaamse regering partijdig in dossier Uplace Machelen

De Raad van State heeft met ​het​ arrest van 28/05/14 een bom gelegd onder het megawinkelcomplex van Uplace Machelen. De Raad bevestigt​ ​wat de auditeur reeds aangekondigde: de Vlaamse regering heeft in het milieuvergunningsdossier van de NV Uplace een fout gemaakt en zich ​partijdig opgesteld.

Bond Beter Leefmilieu (BBL), Greenpeace en ​de Brusselse Raad voor het Leefmilieu (​BRAL​)​​ ​zijn verheugd over de​ze​ ​ uitspraak ​die mobiliteit en luchtkwaliteit​ ​in de regio ten goede komt​,​ en vragen de volgende regering werk te maken van een kernversterkend beleid door geen nieuwe ​mega​winkelcentra meer toe te laten.

De grondslag voor deze partijdigheid is te vinden in de B​rownfieldconvenant, die ​ de​​​ NV Uplace en de Vlaamse regering ​ in 2008 ​afsloten​​. In deze overeenkomst ​verbond de regering zich​ ertoe dat ze alles in het werk ​zou stellen om de ​milieu​vergunning toe te kennen​. Hiermee wekte ze ​ ​de indruk bij het beoordelen van de milieuvergunningsaanvraag niet onpartijdig​ te staan  ten opzichte van het voorliggend dossier.

Milieuorganisaties B​​BL, BRAL en Greenpeace dienden in mei 2012 gezamenlijk beroep ​in tegen de milieuvergunning. ​Minister voor Leefmilieu Joke Schauvliege ​ gaf​, ondanks negatieve adviezen en een eerdere weigering van de provincie Vlaams-Brabant, ​deze vergunning ​toch af​.

​Achtergrond: nog twee andere procedures tegen U ​place

Eind 2011 tekende BBL, BRAL en Greenpeace ook beroep aan tegen de stedenbouwkundige vergunning ​​voor​ ​Uplace Machelen. ​De kans dat ​de Raad voor Vergunningsbetwistingen ook zal besluiten tot vernietiging van de stedenbouwkundige vergunning​, is groot​.

BBL, BRAL en Greenpeace vroegen ook de nietigverklaring van het ​​Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoering s​plan Vlaams Strategisch Gebied rond Brussel ​(GRUP VSGB​)​. De auditeur stelde reeds dat er een schending van het rechtszekerheidsbeginsel is​,​ doordat er geen zekerheid wordt geboden over de mobiliteitsinvesteringen. De auditeur stelt ook dat er onvoldoende antwoord is gekomen op de vragen van de milieuorganisaties tijdens het openbaar onderzoek (december 2013). Het is hier nog wachten dus op het Arrest van de Raad van State.

Contact/info:

Erik Grietens (BBL) – erik.grietens@bblv.be -  0478 55 91 89

Joost Vandenbroele (BRAL) – joost@bralvzw.be - 0473 85 35 37

Joeri Thijs (Greenpeace) joeri.thijs@greenpeace.org - 0496 26 31 92