BRAL verzet zich tegen afschaffen voetgangersdoorgang

De Korte Hallenstraat is een publieke ruimte, een publieke doorgang. We vinden het een zwaktebod van de Stad Brussel dat ze deze belangrijke doorsteek tussen de nieuwe voetgangerszone en de Sint-Katelijnewijk zomaar wilt afschaffen. We vinden het een zwaktebod, omdat uitdagingen van openbare netheid en veiligheid geen argumenten zijn om een straat zomaar af te schaffen. Als er problemen van netheid of veiligheid zijn, dan moeten die via preventie en ordehandhaving aangepakt worden, niet door een straat af te schaffen.

Deze straat is een belangrijke verbinding tussen de toekomstige voetgangerszone op de centrale lanen en de florerende Sint-Katelijnewijk. De Korte Hallenstraat afschaffen verplicht voetgangers uit te wijken naar drukke verkeerspunten.

We vinden het ook problematisch dat de Stad Brussel er blijkbaar geen probleem mee heeft om oost-west twee assen met dubbele autorijvakken te versterken (Bisschopstraat > Schildknaapstraat) en (Wolvengracht > Bisschopstraat) en tegelijkertijd wel een bestaande voetgangersverbinding zomaar kan doorgeknipt worden. Gemotoriseerd verkeer krijgt meer plaats en de voetganger wordt ruimte afgenomen. De voetganger in het centrum verliest dus twee keer.

De Stad Brussel bevestigt met deze beslissing dat ze de centrale, moeilijk oversteekbare verkeersas die de Centrale Lanen vroeger waren, gewoon verlegt naar de Zwarte Lieve Vrouwestraat. De beslissing om de Korte Hallenstraat af te schaffen bestendigt de Zwarte Lieve Vrouwestraat als een onaangename autosluis, zonder publieke meerwaarde, moeilijk over te steken en een nieuwe barrière midden in de stad.

Het moet de ambitie zijn van een stadsbestuur, in de lijn van de filosofie van de heraanleg van de Centrale Lanen, bestaande barrières op te heffen, eerder dan er nieuwe te creëren.

“Straten zijn voor de Brusselaars, niet voor een privé-eigenaar”

Bovendien is deze beslissing ook in tegenspraak met het effectenrapport (SumProject BGroup Greisch, 2015 – hernieuwd maart 2017) bij de stedenbouwkundige aanvraag voor de heraanleg van de centrale lanen. In dit rapport staat dat de noord-zuid- zowel als de oost-west-voetgangersverbindingen zullen hersteld worden. “Premièrement par le réaménagement de l’axe nord-sud combiné à une nouvelle vision de la Ville sur la mobilité, les boulevards du Centre ne formeront plus un barrière urbaine entre la Ville Basse et la Ville haute, mais au contraire seront un espace de rencontre entre l’est et l’oues du centre ville, où les flux piétons fluides seront restaurés tant du nor au sud que le l’est à l’ouest. […]” (Rapport d’incidences boulevards centraux 1.4. Les concepts d’aménagement).

Gelieve het beheer van de de Korte Hallenstraat niet aan privé-ontwikkelaar te geven. Dit is openbaar domein, met enorm veel potentieel.  Zowel vandaag als in de toekomst is dit een ruimte die alle Brusselaars toebehoort.

Wij vragen aan de leden van de overlegcommissie negatief advies te geven aan deze aanvragen.

Voor BRAL, Stadsbeweging voor Brussel.