Bralopinie: Brussels Gewest lanceert 'de sociale boete'

Brussels Gewest lanceert 'de sociale boete'

De Europese Unie verplicht Brussel om de bedroevende sorteerprestaties op te drijven. Volgens Bral vzw is er een betere dienstverlening én een beperkte financiële stimulans nodig om de Brusselaars aan het sorteren te krijgen. Helaas aarzelt de Brusselse regering om de vervuilers iets te laten betalen omdat het sociaal onverantwoord zou zijn. Maandag 23 november stelde de regering echter andere maatregelen voor: een sorteerverplichting annex boetes. “In tegenstelling tot wat hij beweert, kiest de staatssecretaris voor Openbare Netheid hiermee niet het meest sociale systeem”, stelt BRAL. 
 

De context

 Brussel sorteert bijzonder weinig huishoudelijk afval. Terwijl Wallonië en Vlaanderen ongeveer 60 en 70% selectief inzamelen, blijft de selectieve ophaling in Brussel al enkele jaren steken op 22%. Brussel moet forse inspanningen doen om dat percentage op te drijven, want de EU verplicht ons om 50% te halen tegen 2020.

Onze analyse van de plannen

 De regering verplicht de Brusselaars te sorteren vanaf januari 2010. De Brusselse staatssecretaris voor Openbare Netheid, voorziet boetes van 62,5 tot – in het ergste geval - 625 euro voor mensen die niet sorteren. Wie zal die zware bedragen moeten betalen? Op de eerste plaats natuurlijk de bevolking van de armere negentiende-eeuwse gordel. Dat zijn inderdaad de mensen die nu nog niet sorteren en die het moeilijkst te informeren zijn met infobrochures of websites. Zijn deze boetes werkelijk sociaal?

Om ervoor te zorgen dat die boetes echt effect hebben, moet vooral de pakkans hoog zijn. Dat betekent dus zeer veel controle, dus veel controleurs. Met andere woorden: dit systeem riskeert de prijs van ons Brusselse afvalbeleid opnieuw de hoogte in te jagen.

 Het alternatief

Het is mogelijk dat dit systeem voor een kleine verbetering zal zorgen maar volgens Bral moeten we het belang van zo’n sorteerverplichting niet overschatten. Een betere inzameling is prioritair. Door in heel Brussel groente-, fruit- en tuinafval op te halen, verkleint de hoeveelheid restafval aanzienlijk. Volgens Leefmilieu Brussel is 30% van onze witte zak organisch afval! Ook een sterke toename van het aantal containerparken en glasbollen zou zorgen voor een forse stijging van onze sorteerresultaten.


“Een betere dienstverlening moet ook gepaard gaan met een financiële stimulans. Daarom roepen wij staatssecretaris Kir op om z’n drempelvrees te overwinnen en de prijs van de witte zak voor restafval significatief te verhogen”, zegt Piet Van meerbeek, stafmedewerker bij Bral “Om het sociaal helemaal aanvaardbaar te maken, kan de regering een systeem van quota invoeren van gratis witte zakken voor elk gezin voorzien. Wanneer je goed sorteert, hoef je maar weinig of misschien helemaal geen dure zakken te kopen”, aldus nog Van Meerbeek. 

Meer info:

Piet Van Meerbeek (Bral vzw) | 0478 999 707 | piet[at]bralvzw.be

Deze tekst is het hoofdartikel van onze "Alert 356 - november 2009"