Bralopinie: Demografisch GBP. Qué?!

Onlangs verrijkte onze minister-president het Brusselse planningslexicon met bovenstaande trouvaille: het demografisch Gewestelijk Bestemmingsplan (GBP). Het GBP geeft aan wat waar kan gebeuren/gebouwd worden in Brussel en is dus het sluitstuk van de Brusselse planning. Dat instrument wil hij nu dus aanpassen. En snel. Maar waren we dan niet bezig met een nieuw en Duurzaam Gewestelijk Ontwikkelingsplan, een D-GewOP?

De Brusselse bevolking groeit immers en er moeten dringend woningen gebouwd worden! Bovenaan het verlanglijstje voor bestemmingswijzigingen figureren alvast de Delta-site (Oudergem) en het plateau van de Heizel (Laken). Om woningen te realiseren? Njet. Wel om dat andere (non)plan te realiseren: het PIO, het Plan voor de Internationale Ontwikkeling. De gewenste kantoren, congresinfrastructuur, winkelruimte etc. staan namelijk wel in dat PIO maar zijn niet conform de huidige regels.

In een persmededeling eind januari verduidelijkte Piqué wel degelijk aanpassingen die hij nodig acht in het kader van de demografische groei. En daar zitten zeker relevante pistes bij. Pistes die wij echter liever verankerd en goed uitgedacht zagen in het nieuwe D-GewOP.

Dat plan moest hét plan worden waar alle andere plannen zich zeker de komende 10 jaar op zouden baseren. Het moest dan ook proberen een antwoord te formuleren op de grote uitdagingen waar Brussel voor staat. Zoals de slimme verdichting van deze stad, mobiliteit, sociale dualisering, (plaats voor) tewerkstelling, etc.

Het is duidelijk dat het D-GewOP wordt uitgehold als het GBP in de gewenste mate zal worden aangepast. Ook het nut van het publieke debat dat gepaard zou gaan met de komst van dat toekomstplan verliest aan belang.

Het lijkt er sterk op dat de regering het D-GewOP aan opgeven is en zich alvast van een plan B voorziet.  Prove us wrong!

Steyn Van Assche

Download hier de perstekst van Charles Piqué over het demografisch GBP (enkel in het Frans). En klik door naar www.bralvzw.be/GPDO voor alle publieke documenten en Bralstandpunten over het D-GewOP, in een vorig leven ook wel het Gewestelijk Plan voor Duurzame Ontwikkeling (GPDO) genoemd.

En hier vind je ook een interessant verslag van een parlementaire commissie over het GBP in herziening.

foto:©Brusselblogt.be