Burgerbijeenkomst: de foto's

Hoe kunnen de vele bottom-up initiatieven in Brussel meer samenwerken? Hoe zorgen we ervoor dat we niet in competitie met elkaar staan maar aan co-creatie doen? Zijn initiatieven als Civic Innovation Network of ‘Belgique, Mode d’emploi’ van het collectief Dewey  een antwoord op deze vraag of creëren we hiermee juist een digitale kloof tussen de inwoners van Brussel die wel en niet toegang hebben tot het internet? Over deze vragen bogen we ons zaterdag 13 mei 2017 tijdens de workshop “Mise en Réseau/netwerken”, op de Bijeenkomst voor bewonersinitiatieven/Rencontres des Initiatives Citoyennes.

Klik hier voor enkele foto's van de netwerkdag 'FOrum des initiatives citoyennes'. 

Initiatieven zoals Deweys ‘Belgique, Mode d’emploi ‘et les Consommateurs Responsables (RCR) brengen verschillende burgerinitiatieven in kaart, elk met een eigen invalshoek of focus. De website ‘Selfcity’ is nog een andere manier om initiatieven “in kaart te brengen”. Blogposts, teksten en foto’s geven zichtbaarheid aan een wat er leeft op het vlak van burgerinitiatieven in het Brusselse landschap. Iedereen die wilt kan hier zijn bijdrage leveren.

Hoe verhouden deze initiatieven zich dan tot bijvoorbeeld Civic Innovation Network. Dit ‘netwerk’ wil ook verschillende actoren (burgers, privé, middenveld, startups, administraties, vrijwilligersorganisaties) uit Brussel samenbrengen en probeert aan de hand van “joint ventures” nieuwe samenwerkingsverbanden te laten ontstaan rond specifieke thema’s zoals: de toekomst van werk, stadsontwikkeling, politiek …. Het doel: de lokale economie sterker maken en het sociale netwerk fijnmaziger. Heb je de zeven verschillen al gevonden met Dewey, Selfcity of RCR?

Aan de hand van korte presentaties en een hands-on workshop willen we op het einde van de dag een aantal concrete afspraken gemaakt hebben om met samenwerkingsverbanden (joint ventures) aan de slag te gaan. Op naar een duurzamer burgerbeweging voor Brussel!

En dan zijn er nog de ‘Dialogues en Humanité’. Dit initiatief   komt van het collectief ‘Les Compagnons de la Transition’ uit Watermaal-Bosvoorde maar moet de komende drie jaar op gewestelijke schaal mensen samenbrengen over allerlei thema’s “die ons als mensheid aangaan”: zoals: de zorg voor de natuur, zorg voor elkaar, armoede bestrijding en het voorkomen van natuurrampen. Door met elkaar in dialoog te treden hopen ze een grotere en sterkere burgerbeweging op gang te krijgen die een impact heeft op het politieke landschap.

Alle info over de Burgerbijeenkomst.brussels.

Contact

BRAL- stafmedewerkers Toha De Brant en Piet Van Meerbeek

De foto's op Flickr zijn van BRAL-stagiaire Cyriel Kaviani