Debat stadstol: sleutel voor een duurzame stad?

Bral vzw en Inter-Environnement Bruxelles organiseren op 20 november om 18u45 een conferentie om het publieke en politieke debat over stadstol op gang te brengen. Nu Brussel net als andere grote steden op zoek is naar een duurzame oplossing voor het congestieprobleem en de achteruitgang van het stedelijk leefmilieu, is het moment aangebroken om voor doortastende maatregelen te kiezen.

 

Het Brusselse wagenpark bestaat momenteel uit zo'n half miljoen personenwagens. Dagelijks komen er van buitenaf nog eens 200.000 pendelwagens bij. Die buitensporige aanwezigheid van de wagen genereert heel wat externe negatieve kosten die dringend geïncorporeerd dienen te worden als we de stad, die een tiende van de nationale bevolking herbergt, een duurzaam bestaan toewensen. Twee systemen bieden zich aan : stadstol en slimme kilometerheffing.

Tijdens deze conferentie nemen we het eerste model onder de loep. Later komt het tweede en het verband tussen de twee aan bod. We willen het warm water niet uitvinden en kijken daarom over onze landsgrenzen heen. Londen springt onmiddellijk in het oog. Daarom nodigden we Steve Kearns van Transport for London uit om ons de London congestion charge uit de doeken te doen. Dit model werd ingevoerd in 2003 in een gebied van 21 km². Dat gebied werd naar aanleiding van het succes van dit model in 2007 verdubbeld. In Londen bleek stadstol al gauw positieve resultaten te boeken.

De congestie nam spontaan af, de kwaliteit van lucht en publieke ruimte begonnen zich stilaan te herstellen en daarenboven bleek het model ook financieel interessant. De meest prangende vraag voor ons is : is dit model transponeerbaar naar Brussel? Thierry Duquenne van Bestuur Uitrusting en Vervoer zal die vraag zo omzichtig mogelijk beantwoorden. De slaagkansen van zo'n systeem hangen in belangrijke mate af van het draagvlak dat er voor bestaat, zowel het politieke als het publieke.

We stelden daarom een tweetalig politiek panel samen om een democratisch debat aan te gaan.

Mevr. Marie NAGY (Ecolo), Mevr. Tinne VAN DER STRAETEN (Groen !), Dhr. Didier GOSUIN (MR), Mevr. Else AMPE (Open VLD), Mevr. Olivia Petito (PS), ... zullen alvast van de partij zijn.

We hopen dat ook de leek van binnen en buiten de Brusselse gewestgrenzen van zich zullen laten horen. Iedereen is welkom.

Plaats: De Markten, Oude Graanmarkt, 1000 Brussel. Programma: 18u45- ontvangst 19u00 - inleiding 19u15 - The London Congestion Charge - by Steve Kearns 19u45 - De mogelijkheden van een Brussels model” door Thierry Duquenne 20u15 - pauze 20u20 - politiek debat

Contacten : Bral vzw, Maarten Roels, 02/2175633, maartenroels@bralvzw.be Inter-Environnement Bruxelles, Claire Scohier, 02/5483946, claire.scohier@ieb.be