Duurzaam Gewestelijk Ontwikkelingsplan (GPDO): Het openbaar onderzoek dat er geen is

Deze regering had al meteen bij haar aantreden in 2009 aangekondigd een nieuw Gewestelijk Ontwikkelingsplan (GewOP) op te maken, ter vervanging van het vorige plan van 2002. Maar ze volgde de logische gang van zaken niet. Eerst, zo zou je verwachten, leg je de de grote doelstellingen vast. Daarna vertaal je die doelstelling in duidelijke beleidslijnen in een Gewestelijk Bestemmingsplan (GBP). Dat GBP is dan de wettelijk basis voor stedenbouwkundige vergunningen. Het nieuwe Duurzame GewOP is er nog altijd niet, maar het het GBP werd wel al (gedeeltelijk) herzien. Een onlogische volgorde dus. En ondertussen gaat het GewOP zogezegd ook nog even in openbaar onderzoek. Of toch niet?

In onze commentaar hierop kon je al lezen dat we niet erg enthousiast waren over de inhoud.

En nu loopt er een openbaar onderzoek wat geen openbaar onderzoek is over het Duurzaam Gewestelijk Ontwikkelingsplan (D-GewOp of GPDO). De regering heeft dit plan ‘in eerste lezing’ goedgekeurd en nodigt iedereen uit via een speciale website om commentaar te geven: www.gpdo.be  Ze zal die opmerkingen en bezwaren lezen, maar het plan wordt zeker niet meer goedgekeurd voor de verkiezingen.

Het lot van dit plan is dan onduidelijk: wanneer er een nieuwe regering komt met dezelfde meerderheid, dan zullen die allicht wel vertrekken van dit ontwerpplan. Is het een andere regering, dan zullen die allicht hun eigen accenten willen leggen.

Maar alleszins komt er een nieuw officieel openbaar onderzoek alvorens we uiteindelijk een nieuw ontwikkelingsplan zullen hebben.

Contact:

stafmedewerkster BRAL Hilde Geens | T 02 217 56 33 |