Enquête naar fietsgedrag

De Vrije Universiteit Brussel voert, in samenwerking met de UCLouvain en de Universiteit van Valencia, een grootschalige online enquête uit naar de ‘interactie tussen verschillende weggebruikers en de beleving en uitdrukking van boosheid’ tijdens fietsen voor transportdoeleinden bij volwassenen in België.

De bevindingen van het onderzoek zullen gebruikt worden voor het ontwikkelen van het mobiliteitsbeleid en het verbeteren van de verkeersveiligheid. Dit zelfde onderzoek werd reeds uitgevoerd in 2019. Door het onderzoek te herhalen kunnen we een vergelijking maken tussen de verkeerssituatie en -beleving voor de COVID-19 pandemie (2019) en nu. U wordt vriendelijke uitgenodigd om aan deze enquête deel te nemen, ook al hebt u in 2019 niet deelgenomen.  

Het invullen van de vragenlijst duurt ongeveer 25 minuten. Alle informatie zal vertrouwelijk behandeld worden.

U kan deelnemen aan deze nieuwe studie door de vragenlijst in te vullen op: https://tinyurl.com/fietsgedrag

Het invullen van de vragenlijst werkt het best op een desktop.

Indien u andere mensen kent die mogelijks ook geïnteresseerd zijn om aan deze studie deel te nemen, mag u hen de link zeker doorsturen.

Alvast hartelijk bedankt voor uw deelname!

Met vriendelijke groeten,

Prof dr Bas de Geus
Human Physiology and Sport Physiotherapy Research Group (MFYS)
Mobility, Logistics and Automotive Technology Research Centre (MOBI)
Vrije Universiteit Brussel, 2, B-1050 Brussels, Belgium