Eurostadium: de bezwaren van BRAL

Tot 19 september is de “kennisgevingsnota aangaande het project- milieueffectenrapport (MER) voor Eurostadium Brussels” in openbaar onderzoek. In mensentaal: ze gaan bestuderen welke effecten de komst van zo’n stadion heeft op mens, de mobiliteit, de natuur, ... . De nota legt uit wat ze allemaal gaan bestuderen en jij mag daar nu commentaar op geven. Doen!

Al is het maar om het studiebureau te vragen om de effecten van de andere projecten in de buurt effectief in rekening te brengen. Te beginnen met de plannen die Stad en Gewest hebben voor de aanpalende Heizelvlakte (NEO). En natuurlijk wordt er geen rekening gehouden met Uplace en Dockx, die twee andere winkelcentra die ook grotendeels van de Ring en de A12 afhankelijk zijn voor hun (auto-)mobiliteit.  Zoals gewoonlijk kijkt elk project enkel naar zichzelf en kunnen we fluiten naar een zicht op de gezamenlijke gevolgen.

Enkel het milieueffectenrapport voor het Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan (GRUP) van het Vlaams Strategisch Gebied rond Brussel (VSGB) deed een poging tot overzicht. En alhoewel de cijfers ondertussen alweer dateren uit 2010 blijkt overduidelijk dat deze projecten zoveel bijkomend verkeer genereren, dat  de wegeninfrastructuur en het openbaar vervoer dit onmogelijk kunnen slikken Zelfs mèt alle bijkomende investeringen in weginfrastructuur of openbaar vervoer. Lees hier het persbericht dat we met de partners van het Interregionaal Platform voor Duurzame Economie schreven over de verwachte mobiliteitsknoop.

Belangrijk om te weten: de huidige plannen voor het stadion met bijbehorende winkels, café’s en restaurants zullen méér effect hebben dan wat voorzien is in het GRUP VSGB. Het project is dan ook op z’n minst strijdig met de geest van de Vlaamse plannen voor de Rand.

Aangezien de mobiliteitsknoop (en de bijbehorende vervuiling) een van de centrale knopen is, kunnen we enkel hopen dat de metro (met terminus in de buurt van het huidige Koning Boudewijnstadion) zo snel mogelijk wordt doorgetrokken tot bij het toekomstige stadion en zijn gigantische ondergrondse parking (2.000 plaatsen). En ook als die er niet komen, hebben we zo ineens een echte overstapparking. Dit was eigenlijk altijd al de bedoeling maar de plannen vergaren al een eeuwigheid stof. Ook nu is het niet meer dan een vaag plan. De plannen voor een (Vlaamse) tram op de Romeinse steenweg staan gelukkig een pak verder. Zij zijn momenteel in openbaar onderzoek. Je vindt alle documenten hier

Je kan de kennisgevingsnota lezen op de websites van de gemeenten Grimbergen en Wemmel. Wemmel biedt de nota ook in het Frans aan. Zij verzamelen de reacties van de burgers, ook die van de Brusselaars. Want Brussel organiseert zelf geen openbaar onderzoek. De grond, eigendom van de Stad Brussel, ligt namelijk nét in Vlaanderen. Maar het project en zijn effecten gaan natuurlijk ook alle Brusselaars aan. Nochtans stond het de Brusselse regering niets in de weg om ook hier een openbaar onderzoek te organiseren. Er is namelijk een samenwerkingsakkoord tussen het Vlaamse, Waalse en Brusselse Gewest “betreffende de uitwisseling van informatie over projecten met gewestoverschrijdende milieueffecten”. En dat zegt duidelijk:

Het staat de regering van het Gewest waar effecten zich kunnen voordoen ook vrij om op basis van de  informatie die haar …wordt meegedeeld zelf op haar eigen grondgebied een openbaar onderzoek te organiseren en de resultaten van dit onderzoek, binnen de termijn van het openbaar onderzoek georganiseerd door het Gewest waar het project is gepland, aan de regering van dit laatste Gewest mee te delen.” Maar dat hebben ze dus niet gedaan.

Met zijn allen naar Grimbergen en Wemmel dus, of bovenstaande links aanklikken. 

Inspiratie nodig? Je kunt hier het bezwaarschrift lezen dat BRAL 15 september 2015 indiende (pdf)