Good Move: het nieuwe gewestelijke mobiliteitsplan is er!

Het gewest stelt haar mobiliteitsvisie voor aan het grote publiek. Een knap plan, maar er ontbreekt wat: een prioriteitenlijst, meetbare doelen en maatregelen die verbintenissen vragen en richting geven. Dat mobiliteit een belangrijk onderwerp voor de Brusselaars is, is een open deur intrappen. Reageren op het plan is gemakkelijk, dus laat dat je niet tegenhouden!

Het mobiliteitsplan brengt best wel goed nieuws.

  • Voor de eerste keer ooit stelt het gewest zo duidelijk de auto niet meer centraal in haar mobiliteitsvisie.
  • Het is erg gemakkelijk om het plan in handen te nemen, te begrijpen en op het openbaar onderzoek te reageren dankzij een online formulier. Je kan je zonder teveel moeite situeren in de algemene mobiliteitsvisie en de verschillende onderdelen van het plan.

Over visie gesproken, BRAL bracht nu toevallig een infographic poster over mobiliteit in de stad. Naar gelang wat je wil verbeteren in je dagelijks leven (ik wil een goede gezondheid, ik wil een aangename stad om in te vertoeven, …), kan je beleidsmaatregelen kiezen die de mobiliteit in de stad verbeteren. Deze publicatie is ook bij ons op papier beschikbaar en te bestellen via info[at]bral.brussels.

Afin, BRAL steunt dit mobiliteitsplan. We denken dat ook veel Brusselaars dat zullen doen.

Er is toch ook ruimte voor verbetering. We kraaien niet te vroeg victorie. We wachten nog af of de goede bedoelingen niet enkel op papier zullen blijven.

  • Voor een concrete toepassing in elke stadswijk en door alle betrokken spelers ontbreken er in dit plan duidelijke, meetbare doelen met een deadline. Te beginnen met hoeveel auto’s we minder willen en tegen wanneer.
  • Om niet enkel een catalogus van goede bedoelingen te blijven waaruit men de gemakkelijkste kan kiezen, ontbreekt er ook een prioriteitenlijst. Welke maatregelen vormen de noodzakelijke hefbomen voor een betere mobiliteit? Wat moet er eerst gebeuren?

Een voorbeeld: je leest in onze infographic over het idee van een zonale heffing, een idee dat we bij BRAL naar voor schuiven om de autodruk te verminderen. Interessant! De zonale heffing staat wel in Good Move, maar het is niet prioriteit numero uno en het blijft ook te vaag. Nochtans zal, zonder deze hefboom, de autodruk in de stadswijken niet verminderen. Terwijl dit doel wel in het hart van Good Move staat. Een prioriteitenlijst kan dan verduidelijken hoe dit doel te bereiken.

  • We verwachten tot slot dat Good Move de gemeentes meer richting zal geven. Reik de gemeentes de principes aan die ze moeten hanteren bij het opstellen van hun nieuwe circulatieplannen. De ervaringen uit Leuven en Gent leren dat een circulatieplan meer is dan een knip hier, een lus daar en een éénrichtingsstraat ginder. Indien goed uitgedacht vormt het hét instrument om transitverkeer doorheen wijken onmogelijk te maken.

De boodschap is duidelijk: reageer nog op het nieuwe gewestelijke mobiliteitsplan Good Move tot 17 oktober. Je kan reageren via http://goodmove.brussels/nl.

BRAL zal na de zomer nog een gedetailleerder advies publiceren.