Good Move: het nieuwe gewestelijke mobiliteitsplan is er!

Het Gewest stelt haar mobiliteitsvisie voor aan het grote publiek. Een knap plan, maar er ontbreekt een prioriteitenlijst met meetbare doelen en maatregelen die verbintenissen vragen en richting geven. Bovendien: de zonale heffing moet volgens ons bovenaan die prioriteitenlijst prijken!

Over visie gesproken, BRAL bracht een infographic poster over mobiliteit in de stad. Naar gelang wat je wil verbeteren in je dagelijks leven (ik wil een goede gezondheid, ik wil een aangename stad om in te vertoeven, …), kan je beleidsmaatregelen kiezen die de mobiliteit in de stad verbeteren. Deze publicatie is ook bij ons op papier beschikbaar en te bestellen via info[at]bral.brussels.

Het mobiliteitsplan brengt best wel goed nieuws

  • Voor de eerste keer ooit stelt het Gewest zo duidelijk de auto niet meer centraal in haar mobiliteitsvisie. Dat is erg goed nieuws.
  • Het is erg gemakkelijk om het plan in handen te nemen en te begrijpen. Je kan je zonder teveel moeite situeren in de algemene mobiliteitsvisie en de verschillende onderdelen van het plan op https://goodmove.brussels/nl/.
  • Ook op het openbaar onderzoek reageren gaat gemakkelijk, dankzij een online formulier.

BRAL steunt dit mobiliteitsplan en roept jou op dit ook te doen. Maar ... 

Er is nog ruimte voor verbetering

We kraaien toch niet te vroeg victorie. We wachten nog af of de goede bedoelingen niet enkel op papier zullen blijven. Dit zijn onze suggesties: 

  • Voor een concrete toepassing in elke stadswijk en door alle betrokken spelers ontbreken er in dit plan duidelijke, meetbare doelen met een deadline. Te beginnen met hoeveel auto’s we minder willen en tegen wanneer.
  • We verwachten dat Good Move de gemeentes meer richting zal geven. Reik de gemeentes de principes aan die ze moeten hanteren bij het opstellen van hun nieuwe circulatieplannen. De ervaringen uit Leuven en Gent leren dat een circulatieplan meer is dan een knip hier, een lus daar en een éénrichtingsstraat ginder. Indien goed uitgedacht vormt het hét instrument om transitverkeer doorheen wijken onmogelijk te maken.
  • Om niet enkel een catalogus van goede bedoelingen te blijven waaruit men de gemakkelijkste kan kiezen, ontbreekt er ook een prioriteitenlijst. Welke maatregelen vormen de noodzakelijke hefbomen voor een betere mobiliteit? Wat moet er eerst gebeuren? Een prioriteitenlijst kan dan verduidelijken hoe welk doel te bereiken.

Maak van de zonale heffing een prioriteit

Good Move stelt het verminderen van de autodruk voorop. Daar is een zonale heffing hét ideale instrument voor. Lees meer over het idee van een zonale heffing in onze infographic .

De zonale heffing staat wel in Good Move én in het regeerakkoord, maar het is niet prioriteit numero uno en het blijft ook te vaag. Nochtans zal de autodruk in de stadswijken niet verminderen zonder deze hefboom. Terwijl dit doel wel in het hart van Good Move staat. Dus, politici: maak van de zonale heffing een prioriteit!

Vraag jij mee naar een zonale heffing via het openbaar onderzoek? Reageren op het nieuwe gewestelijke mobiliteitsplan Good Move kan nog tot 17 oktober. Je kan reageren via http://goodmove.brussels/nl.