"Groene fiscaliteit kan overheidsfinanciën gezond maken"

 

Bral, Bond Beter Leefmilieu, IEW en IEB stellen elf maatregelen voor om de fiscaliteit te vergroenen en de overheidsfinanciën gezond te maken. De meeste maatregelen bevinden zich op de domeinen energie en mobiliteit. De fiscale voordelen voor bedrijfswagens stopzetten kan bijvoorbeeld 4 miljard per jaar opbrengen. De onrechtmatige nucleaire winsten belasten is goed voor 2 miljard per jaar.

Maar niet enkel de verminderde uitgaven en nieuwe inkomsten voor de overheden zijn van tel. De milieubewegingen beklemtonen dat een vergroening van de fiscaliteit in de eerste plaats milieuvriendelijk gedrag moet stimuleren. Dat ze tegelijk de overheidsfinanciën ten goede komt, is een bonus. Een vergroening van de fiscaliteit heeft niet als doel om het gat in de begroting dichten, maar wel om het milieu te beschermen en de levenskwaliteit in België verhogen. 

Ook de OESO dringt in zijn jongste economisch rapport aan op eenvergroening van de Belgische fiscaliteit. En niet alleen voor het milieu.Ook onze economische ontwikkeling heef volgens de OESO nood aan deze vergroening. De fiscale voorstellen zijn gedragssturend: vervuiling neemt af, oplossingen zien het daglicht.

De milieubelastingen in België behoren tot de laagste van Europa. De combinatie van lageheffingen en hoge milieuschadelijke subsidies betekent dat België de laagste netto miliuubelastingen van Europa heeft. Alleen al de Belgische netto milieubelastingen op het Europese gemiddelde brengen zou 1% van het BNP extra inkomsten genereren.

Zo ijveren de milieubewegingen ook voor de slimme kilometerheffing, het duurder maken van pesticiden en diesel, het goedkoper maken van wonen in de stad en de afschaffing van de fiscale vrijstelling voor biobrandstoffen. Al deze maatregelen zijn in detail bestudeerd door de milieuorganisaties. We hopen dat de regeringsonderhandelaars werk maken van de vergroening van de fiscaliteit. Milieuvervuiling wordt nog te veel afgewenteld op de samenleving.

Daardoor verliezen alle Belgen bijvoorbeeld gemiddeld een levensjaar door de hoge concentratie fijn stof in de lucht, onder andere veroorzaakt door dieselwagens. Zulke kosten verrekenen door een groene fiscaliteit is een win-win situatie: de vervuiling neemt af, de overheidsmiddelen nemen toe.

Contact Bral:

Piet Van Meerbeek

stafmedewerker leefmilieu

piet@bralvzw.be

Lees en download de publikatie door op afbeelding hieronder te klikken (via ISSUU)