Lebeau-Sablon: BRAL vraagt negatief advies!

340 schriftelijke reacties, en veel aanwezige bewoners en verenigingen: het debat was vorige dinsdag levendig in de overlegcommissie over het omstreden project Lebeau-Sablon.

Dankzij de goed gestructureerde interventies van de tegenstanders, waaronder die van het comité “Sauve Lebeau Sablon”, was het een zeer leerrijke bijeenkomst. We hoorden (opnieuw) onder andere de volgende vaststellingen:

- Het gaat hier om een Trojaans paard voor een gigantisch parkeerterrein, en dat in een omgeving waar binnen een straal van 10 minuten wandelen niet minder dan 1500 parkeerplaatsen te vinden zijn.

- Het feit dat het huidige gebouw al veel hoger is dan zijn buren, betekent niet dat toekomstige ontwikkelingen op die plek dezelfde weg moet inslaan. Het hoeft dus niet zo ver af te wijken van de hoogtebeperkingen van de gewestelijke stedenbouwkundige verordening (GSV/RRU). Pro memorie: het gaat hier om een prioritaire groene zone volgens het GPDO. Als er een nieuw project komt, zou het voor de wijk beter zijn om de bestaande volumes te verlichten of te openen (zonder alles te vernielen), en de voetgangersverbindingen rond het gebouw te verbeteren in de richting van het Albertinaplein en de Zavel. Hier is een algemene langetermijnvisie voor de wijk nodig.

- Met geothermische energie kan er warmte geproduceerd worden onder het gebouw zelf, waardoor deze hernieuwbare energie de energiebalans van de sloop-herbouw zou kunnen compenseren. Wat de MER-studies niet laten zien, is dat zelfs een renovatie geothermische energie zou kunnen opleveren!

- ...En uiteraard: het is niet meer van deze tijd om een heel gebouwenblok dat behouden kan blijven af te breken en te herbouwen.

BRAL, Inter-Environnement Bruxelles en ARAU steunen de omwonenden en vragen om een negatief advies. Wordt vervolgd!