Modal Shift dient bezwaren in tegen uitbreiding Grote Ring

Vandaag (6 november 2008) loopt het openbaar onderzoek over de uitbreiding van de grote ring rond Brussel ten einde. Modal Shift dient haar bezwaarschrift in  bij de dienst MER Vlaanderen. Dat document is de neerslag van  uitgebreid overleg dat eind juli onder impuls van Bral vzw op gang kwam.

De MER-dienst heeft nu 20 dagen om alle bezwaarschriften door te nemen en een definitieve beslissing te nemen, die ze dan zonder verwijl bekend zal maken. Modal Shift wil een scherpere studie en een grondige vergelijking met een redelijk en evenwichtig alternatief. De werkgroep heeft een schets klaar van zo'n alternatief.

Het persbericht en het volledige bezwaarschrift vindt u als bijlage.