Persactie: Symbolische verbranding Brussels mobiliteitsplan Iris II

Persbericht

Op 28 maart kwam het Nationaal Sociaal-Economisch Comité voor de Distributie samen om een advies te geven over het al dan niet afleveren van een sociaal-economische vergunning voor Just Under the Sky, het geplande shoppingcenter op de oude kachelfabriek van Godin aan de Van Praetbrug. Had het Comité het licht op groen gezet, dan kan het Brussels Gewest zijn mobiliteitsdoelstellingen zoals geformuleerd in het IRIS 2-plan uitwuiven. Bral liet deze vergadering niet geruisloos voorbijgaan.

Om dit gevaar symbolisch te onderstrepen nodigden de vermelde verenigingen en wijkcomités de pers uit voor de symbolische verbranding van het IRIS 2-plan. In een echte kachel van Godin. Plaats van het gebeuren : aan de voet van de WTC III-toren in de Noordwijk (Simon Bolivarlaan 30) waar het Comité vergadert.

Als bijlage vindt u het persbericht met de namen van de ondertekende organisatie en comités en ook de brief die voor de gelegenheid werd overhandigd aan de leden van het NSECD.

Zie ook: www.shoppingmonster.be 

Contact

Steyn Van Assche |

stafmedewerker stedenbouw BRAL |

T 02 217 56 33 |

M 0498 132 586 |