Persbericht: Bral vraagt gewestelijke coördinatie in Heizeldossier

Persbericht
 

De Brusselse Raad voor het Leefmilieu (Bral) vraagt aan de Brusselse regering de regie over de toekomst van de Heizelvlakte mee in handen te nemen.

De Heizel is dan wel volledig eigendom van het Brusselse stadsbestuur, de herbestemming ervan mag geen zaak van één gemeente worden. Eind april zwengelden we het debat over dit dossier al aan met een ... debat.

Ons verslag
vind je ook als bijlage. Ook een journalist van BDW maakte een analyse. Op 5 mei verstuurden we een persbericht met de Bral-standpunt. Ondertussen volgen we elke stap die in dit dossier wordt gezet, zo goed als zo kwaad mogelijk op.

>>> Download hier het volledige persbericht

(een samenvatting van het persbericht vind je hieronder)

Meer info?
Contacteer Joost Vandenbroele (stafmedewerker stedenbouw) op 02 217 56 33 of 0473 85 35 37 of per mail naar joost[at]bralvzw.be  

---

"Deconstructieve concurrentie haalt het van samenwerking"
Bral vraagt dringend gewestelijke coördinatie

De Brusselse Raad voor het Leefmilieu (Bral) vraagt aan de Brusselse regering de regie over de toekomst van de Heizelvlakte mee in handen te nemen. De Heizel is dan wel volledig eigendom van het Brusselse stadsbestuur, de herbestemming ervan mag geen zaak van één gemeente worden. Dat er in het begeleidingscomité van een recente bestelde mobiliteitsstudie niemand van de gewestelijke administratie zetelt, stemt Bral ongerust.

Bral vreest dat het Gewest zich tevreden stelt met een rol als toeschouwer. Wil het Gewest globale planning voorop stellen en concurrentie tussen de belangrijke ontwikkelingszones in Brussel vermijden, dan moet het de regie mee in handen houden. De ontwikkeling van de Heizelvlakte uit handen geven aan Stad Brussel getuigt niet van een geïntegreerde en daadkrachtige planning. Bral vreest dat het Brusselse stadsbestuur wel daadkrachtig wil zijn, maar dit te weinig in samenspraak met het Gewest doet.

Brussel moet samenwerken met Vlaanderen
Veel contact tussen Brussel en Vlaanderen in het algemeen en Grimbergen en Vilvoorde/Machelen in het bijzonder is er nog niet geweest. Zowel voor de mogelijke inplanting van een internationaal stadion als van een mega-shoppingcenter is dit nochtans absoluut noodzakelijk. Bral vraagt daarom om vandaag nog met die dialoog te starten en samen duidelijke lijnen uit te tekenen.

"Een goede coördinatie en duidelijke afspraken zijn essentieel om te verhinderen dat concurrerende ideeën en projecten het halen van een geïntegreerde visie op Brussel en zijn hinterland", aldus Bral.

UNIZO Brussel-Vlaams-Brabant spreekt in een perscommuniqué over het Heizeldossier van "deconstructieve concurrentie" tussen Vlaanderen en Brussel. Bral vraagt dat deze race tegen de tijd wordt opgeschort, tot er heel duidelijk onderzocht is wat de inplanting van een shoppingcenter op de Heizel of in Machelen (aan de voet van de viaduct van Vilvoorde) voor Brussel en voor Vlaanderen voor gevolgen heeft: invloed op de mobiliteit, op de leefbaarheid in de omgeving, de gevolgen voor de handelscentra in de Brusselse rand zowel als voor deze in de Brusselse binnenstad.

Brussel Stad moet samenwerken met het Brussels Gewest
Maar het is niet alleen de concurrentiementaliteit tussen Brussel en Vlaanderen die dit dossier mee kleurt. Stad Brussel laat het als eigenaar van de site niet na om "cavalier seule" te spelen. Eerst was er de (uitgelekte) kandidaatstelling voor de Europese Commissie (november 2008) waar de Brusselse regering niets van scheen af te weten, nu is er Neo (maart 2009).

Het plan om een globale visie op de site te ontwikkelen, de bevolking hierover tijdig te informeren en één coördinator (de Stad noemt het, een beetje onverwacht, een 'bouwmeester') aan te duiden om een en ander in goede banen te leiden, doet een stijlbreuk vermoeden. Want sinds jaren wordt er niet transparant over dit dossier gecommuniceerd. Voor BRAL is er nog veel meer nodig om ons te doen geloven dat we een nieuwe weg zijn ingeslagen.

Het gewest moet in elke stap vertegenwoordigd zijn
Het Gewest heeft in het kader van het opstellen van het PIO (Plan voor Internationale Ontwikkeling) (2007), een gewestelijk plan dus, een uitzondering gemaakt voor de Stad Brussel. Ze mag zelf de richtschema's op haar grondgebied opstellen, op de voorwaarden van het Charter, dat ze in november 2007 samen met het Gewest ondertekende.

Dat Charter wordt hier in een belangrijke fase van het project duidelijk niet gevolgd. Het Gewest is niet afgevaardigd in het begeleidingscomité van een eerste grote mobiliteitsstudie voor de Heizel. Terwijl het Charter al een straffe uitzondering was voor Stad Brussel.

En de bewoners?
Dat het niet mogelijk bleek om de kandidatuur voor de Europese Commissie publiek te maken, getuigt van weinig respect voor de vele bewoners rond de Heizelvlakte.

De bewoners van de dichtbevolkte wijken rond de Heizelvlakte worden in het ongewisse gelaten. Ze worden vandaag geïnformeerd via Wijkfora en het stadsbestuur verspreidt informatie in de pers of op de website van Stad Brussel, maar van inspraak is nog geen sprake geweest. BRAL is vragende partij voor meer actieve participatie.

>>> Download het volledige persbericht als bijlage.