Persbericht: Brussel moet studie verbreding R0 herdoen

Persbericht

Vlaams Minister van Mobiliteit Hilde Crevits (CD&V) zei gisteren (27/1) in de Commissie Openbare Werken in het Vlaams Parlement dat Vlaanderen de studie zal herdoen die het Brussels Gewest liet uitvoeren rond de versmalling van de E40 aan Reyers. Voor Bral (Brusselse Raad voor het Leefmilieu) is het duidelijk dat dit dossier niet los kan worden gezien van het Vlaams dossier voor de verbreding van de Brusselse Ring (R0). Het Brussels Gewest moet daarom de studie voor de verbreding van de R0 herdoen. De Vlaamse uitgangspunten moeten daarbij grondig worden herbekeken.

De Vlaamse regering lijkt geen vertrouwen te hebben in de conclusie van de bestaande studie over de versmalling van de E40, die in opdracht van Brussel werd uitgevoerd door het Leuvense studiebureau BUUR, samen met STRATEC. Die studie stelt dat het 'versmallen' van de E40 op het grondgebied van het Brussels gewest, geen effect zal hebben op de capaciteit van de weg.

Volgens de studie - die deel uitmaakt van het richtschema n°12 Reyers VRT-RTBF - wordt de capaciteit van de E40 op dat stuk bepaald door de ‘trechter’ die de stad zelf vormt, in het bijzonder de kruispunten Montgomery, Meiser en Schuman, waar het verkeer van de E40 uiteindelijk uitmondt. Daarom kan dit dossier kan niet los gezien worden van de Vlaamse plannen voor de verbreding van de R0. De studie stelt trouwens dat de capaciteitsverhoging van een bredere R0 “gerelativeerd moet worden”.

Visies afstemmen

Bral heeft geen vertrouwen in de studie van de Vlaamse regering over de uitbreiding van de Brusselse Ring R0. “De Vlaamse regering vertrekt in haar studie van een waslijst logistieke plannen die allemaal samen een onmogelijke hoeveelheid verkeer zullen veroorzaken, en houdt geen rekening met de impact op de gezondheid door de luchtvervuiling en het klimaat. De Vlaamse regering wil voor haar logistieke plannen over lijken gaan, en lijkt niet bereid om die in vraag te stellen”, zegt Jeroen Verhoeven van Bral.

Bral merkt op dat minister Crevits gisteren in het Vlaams parlement stelde dat de Vlaamse regering sowieso de bedoeling heeft om de R0 uit te breiden. Met die houding geeft de Vlaamse regering het mobiliteitsoverleg tussen de beide gewesten geen echte kans. “Wij pleiten voor een afstemming van de visies tussen de beide gewesten, en roepen de Brusselse regering op om een onafhankelijke studie te laten uitvoeren met een alternatief scenario voor de mobiliteit en de ontwikkeling in de bredere GEN-regio”, aldus nog Verhoeven.

Contact :

Jeroen Verhoeven

stadmedewerker mobiliteit

T02 217 56 33 | M 0477 46 31 81

Brusselse Raad voor het Leefmilieu vzw

Zaterdagplein 13 – 1000 Brussel

www.bralvzw.be

Het Richtschema Reyers kun je hier downloaden.