Persbericht: Brussels middenveld steunt erfgoedpetitie bescherming Godin-site

Persbericht

Pétitions-Patrimoine lanceert met de steun van verschillende Brusselse verenigingen, waaronder Bral, en kenners van het Brussels patrimonium een erfgoedpetitie voor de bescherming van de oude Godin-fabrieken. Op de site aan de Van Praetbrug langs het kanaal plant vastgoedontwikkelaar Mestdagh een mega-shoppingcenter (Just Under the Sky). Het project zou het grootste deel van die belangrijke site met de grond gelijk maken.

De Godin-site heeft uitzonderlijke historische kwaliteiten, die verbonden zijn met de utopisch industrieel Godin. Het gaat om de oudste industriële site van Brussel, waarvan sommige gebouwen nog dateren van de zogeheten Hollandse periode. Een klassering van de gebouwen zou dit opmerkelijk patrimonium kunnen redden. En de bestaande industriële activiteiten zouden er behouden kunnen blijven. Die bieden vandaag werk aan een groot aantal lager opgeleide arbeiders. Dit soort activiteiten is aan het verdwijnen, terwijl het Brussels Hoofdstedelijk Gewest er veel nood aan heeft.
 

Wat doet de Brusselse regering?

Sinds 2009 luiden verschillende verenigingen de alarmbel over de aanvraag voor het bouwen van een mega-shoppingcenter op de site. Pétitions-Patrimoine, Bruxelles Fabriques/Brussel Fabriek, ARAU, Inter-Environnement Bruxelles (IEB) en BRAL vragen al jaren dat de Godin-fabrieken voor een groot deel bewaard worden. Vandaag sluit La Fonderie zich daarbij aan. En de Koninklijke Commissie voor Monumenten en Landschappen (KCML) vraagt al 17 jaar de klassering. De KCML wordt daarbij gesteund door de gewestelijke administratie.

De Brusselse regering is nog altijd niet gestart met de procedure voor de klassering. Pétitions-Patrimoine lanceert nu een officiële erfgoedpetitie. Deze petitie wordt breed ondersteund door de actoren uit het verenigingsleven en de kenners van het Brusselse patrimonium. De vraag om klassering krijgt ook internationale steun, ondermeer door de gelijkenissen met de sites van New Lanarck en Guise.

Door de lancering van deze officiële petitie zetten de verenigingen de Brusselse Regering met haar rug tegen de muur. Het vernieuwde Brussels Wetboek voor Ruimtelijke Ordening (BWRO) legt de regering namelijk een periode van 3 maanden op om positie in te nemen over het al dan niet opstarten van een klasseringprocedure.

Bovendien stellen we ons de vraag of het verdwijnen van een belangrijke stedelijke industriële zone als deze aan alle Brusselaars ten goede zou komen? Terwijl er al een overaanbod bestaat van grote oppervlaktes commerciële ruimtes in Brussel. En wat met het grote gebrek aan laag gekwalificeerde jobs, waarover alle politici zo over klagen? Verdient deze duurzame site het om te verdwijnen ten voordele van een project met een korte levensduur?

De Godin-site verdient een klassering. We vragen daarom aan alle Brusselaars om deze petitie te ondertekenen op www.petitionspatrimoine.be  


 

Lees een uitgebreider Franstalig persbericht als bijlage.

 

Contactpersonen:
- Contact FR: Antoine Boucher (Pétitions-Patrimoine) - 0493 179 636
- Contact NL: Steyn Van Assche (Bral) – 02 217 56 33 – 0498 132 586