Persbericht: "Burgerorganisaties uit grootsteden eisen schone lucht"

Persbericht

** volledige persuitnodiging (pdf) als bijlage*

Burgerorganisaties uit Brussel, Antwerpen en Gent komen op voor een leefbare stad, met frisse en zuivere lucht, met meer ruimte voor fietsers en voetgangers en met meer groen in de straat. Naar aanleiding van de start van het nieuwe schooljaar en de grote bezorgdheid over de nefaste effecten van luchtvervuiling op kinderen, steunen Bond Beter Leefmilieu, Bral vzw en de Gezinsbond dit signaal vanuit de ‘onderbuik’ van de grote steden. Duizenden stadsbewoners komen belangeloos op voor een leefbare en kindvriendelijke stad, met minder autoverkeer, meer groen en gezondere lucht. Een duidelijk signaal aan de overheid.


Zoals uit een recente studie van de WHO blijkt, zijn stadsbewoners goed voor 80% van de slachtoffers van de gevolgen van het autoverkeer. Stadskinderen worden extra getroffen. Daarom nodigen wij u uit om meer te vernemen over deze problematiek.

Programma:

  • Toelichting bij deze unieke samenwerking door Erik Grietens, Bond Beter Leefmilieu
  • Overzicht van de gezondheidsgevolgen van luchtvervuiling door autoverkeer in de stad door Dr. Wouter Arranzola de Onate, medisch directeur van de VRGT (Vlaamse vereniging voor respiratoire gezondheidszorg en tuberculosebestrijding),
  • De effecten van luchtvervuiling door autoverkeer op kinderen door Danielle Van Kalmthout, projectleidster Childproof van de Gezinsbond
  • De acties in Brussel en de specifieke eisen voor hun stad door Piet Van Meerbeek, Brusselse Raad voor het Leefmilieu (BRAL) en een vertegenwoordiger van Pic Nic the Streets
  • De actie in Antwerpen en de concrete voorstellen voor de stad door Wim van Hees van  Ademloos
  • De actie in Gent en de specifieke eisen voor deze stad door Christophe Rogolle, Gents Milieufront

Contact/organisatoren: 

  • Erik Grietens, Bond Beter Leefmilieu (BBL), 02/282.17.34, 0474/40.63.94

  • Wim Van Hees, Ademloos, 0477/55.10.18

  • Piet Van Meerbeek, Brusselse Raad voor het Leefmilieu (BRAL),  02/217.56.33
  • Christophe Rogolle, Gents Milieufront (GMF), 0474/44.16.53