Persbericht: Carcoke-site: industrie is welkom maar niet tegen eender welke prijs

Persbericht

Met de oude Carcoke-site beschikt het Brussels Gewest over een industrieterrein van 12 ha. langs het kanaal. Katoen Natie, gerenommeerd om zijn logistieke knowhow, kreeg de opdracht de site te ontwikkelen en bedrijven aan te trekken die geïnteresseerd zijn in het gebruik van het kanaal.  ACV-Brussel, IEB en BRAL houden er aan enkele essentiële punten in herinnering te brengen.

- Een geïntegreerde ontwikkeling van de economische activiteiten en het stadsweefsel moet prioritair zijn. Zeker in een havengebied waar de toegang tot het water een unieke troef is. De kanaalzone moet economische activiteiten ontwikkelen die ten dienste staan van de stad. Een multimodale logistieke activiteit die de stad bevoorraadt past in deze visie.

- Om het harmonieus samengaan van economische functies, huisvesting en de stadsbewoners te bevorderen, moet er een effectenstudie en een bedrijfsvervoerplan gemaakt te worden. Dit om (onder meer) de impact op de mobiliteit na te gaan en zicht te krijgen op het woon-werkverkeer van de toekomstige werknemers.

- We onderstrepen dat publiek-private samenwerkingen zoals opgezet voor de valorisatie van de Carcoke-terreinen - in casu het overdragen van publieke werken gekoppeld aan verplichtingen betreffende het gebruik van de waterweg en het creëren van tewerkstelling - van bij de aanvang aandachtiger en met meer zorg moeten worden opgezet. Zo moet er absoluut vermeden worden dat juridische lacunes toelaten de eigenlijke doelstellingen te omzeilen.

Het kan ook niet dat enkel het belang of het comfort van de privé-partners consequenties hebben die tegenstrijdig zijn met de gewestelijke politiek qua duurzame ontwikkeling en de belangen van de Brusselaars op lange termijn. Zo gaat de keuze om dit naar Brusselse normen zeer grote terrein toe te wijzen aan slechts één of twee bedrijven ten koste van een meer gevarieerd economisch gebruik en het daarbij horende ontwikkelingspotentieel. Bovendien maakt het het geheel economisch kwetsbaarder en plaats het Gewest zich in zo in een afhankelijksrelatie.

- Ten laatste: alle economische activiteiten die zich in de havenzone ontwikkelen moeten een netto aantal arbeidsplaatsen creëren. Zo staat het trouwens ook uitgestippeld in het contract met Katoen Natie. Dit is een belangrijke voorwaarde bij de toekenning van de zeldzame overgebleven terreinen. De netto creatie van tewerkstelling moet berekent worden op (minimum) nationale schaal. De keuze zou moeten gaan naar vernieuwende projecten die tewerkstelling creëren in het Brussels Gewest zonder de tewerkstelling in de andere gewesten in gevaar te brengen. Ook dienen extra reistijden voor werknemers uit de andere gewesten zo veel mogelijk vermeden te worden. 

Bij haar beslissing bedrijven al dan niet te ontvangen dient de Brusselse regering zich betreffende werkgelegenheid zeker volgende vragen te stellen:

 

  • Wat zijn de garanties dat het project bijdraagt tot het dalen van de torenhoge Brusselse werkloosheid ?
  • Zijn er garanties dat het gecreëerde werk degelijk betaald wordt en in goede omstandigheden kan uitgevoerd worden? Brussel is een dure stad waarin enkel een correct salaris toelaat deftig te wonen en te leven.
  • Hoe kunnen we nieuwe bedrijven aanmoedigen linken te creëren met de rest van de Brusselse economie? Bijvoorbeeld door onderaanneming bij lokale/nabijgelegen bedrijven te stimuleren? Dit kan de negatieve effecten compenseren die mogelijk met hun inplanting gepaard gaan.

Alternatief

Mochten slechts 1 of 2 bedrijven interesse tonen voor deze site en zij voldoen niet aan de nodige voorwaarden, vormt de site van Schaarbeek-Vorming een mogelijk alternatief. Die nabij gelegen site beschikt over een uitstekende spoorverbinding en is in handen van een federale publieke maatschappij. Wat het de heer Magnette, bevoegd minister van Overheidsbedrijven en begaan met duurzame ontwikkeling, mogelijk maakt een beslissing te nemen ten dienste van het algemeen belang.

Contact

Voor ACV: Myriam Gérard 0497/02 69 24
Voor IEB: Mathieu Sonck:  0478/20 35 78
Voor Bral,  Steyn Van Assche, 0498/13 25 86