Persbericht: Drempel om auto te nemen moet omhoog (Modal Shift)

Persbericht

Persreactie op uitspraken minister van Mobiliteit en Openbare Werken Hilde Crevits (CD&V) in de Corelio-kranten van 12 juli, naar aanleiding studie Instituut voor Mobiliteit over autogebruik.

Volgens het platform van mobiliteit- en milieuorganisaties Modal Shift bewijzen de resultaten van de studie van het Instituut voor Mobiliteit duidelijk dat het “én-én” mobiliteitsbeleid van de Belgische en Vlaamse overheden een beproefd recept voor mislukking is. Het “én-én” mobiliteitsbeleid bestaat erin EN openbaar vervoer te promoten EN extra weginfrastructuur aan te leggen.

Het antwoord van minister Crevits dat “de drempel om het openbaar vervoer of de fiets te nemen, naar omlaag moet” is juist maar op zich onvoldoende. Volgens Modal Shift is de Vlaming wel degelijk uit zijn auto te krijgen, maar dan moet de drempel om de auto te nemen naar omhoog.

Voor Modal Shift is het “én-én” beleid een resultaat van het gebrek aan politieke moed om ongewenst en irrationeel autogebruik te ontmoedigen. De overheid investeert fors in bijkomende auto-infrastructuur en beperkt zich tot een aanmoedigingsbeleid voor actieve vervoerswijzen (stappen en fietsen) en openbaar vervoer.

Ook de “benchmark studie openbaar vervoer” van de Vlaamse overheid, uitgevoerd door VITO [1] stelt letterlijk “een beleidspakket dat inwerkt op de verschillende modi (wegenheffing, autobelastingen, parkeerbeleid, doorstroming en ruimtelijk beleid enz.) is vereist om een significante modal shift teweeg te brengen.

Zolang bedrijfswagens als verloning dienen en zolang de overheid fors blijft investeren in bijkomende auto-infrastructuur, zal het autogebruik niet afnemen. Het huidige beleid stimuleert autogebruik, in plaats van het te ontmoedigen. Bovendien vormt het drukke autoverkeer een drempel voor het gebruik van actieve vervoerswijzen, en staat het openbaar vervoer dikwijls vast in het autoverkeer.

Het irrationale gebruik van de auto voor afstanden van minder dan 3 of zelfs 1 km kan worden vermeden door het invoegen van autoluwe wijken, wat de leefbaarheid sterk ten goede komt. Op plaatsen in binnen-en buitenland waar autoluwe maatregelen werden ingevoegd, zijn  bewoners en gebruikers daar zeer tevreden over, en is een terugkeer naar de autodrukte van voorheen ondenkbaar.


+++++++++++
 

Modal Shift is een platform van verenigingen die werk willen maken van een andere aanpak van de mobiliteitsproblemen op de Brusselse ring. Verbreden is het probleem uitstellen. Wij gaan voor echte oplossingen.
Modal Shift verenigt Bral vzw, Greenpeace, Bond Beter Leefmilieu, Komimo, Natuurpunt, Inter-Environnement Bruxelles, Fietsersbond, Friends of the Earth, Gracq, Inter-Environnement Wallonie, TreinTramBus, Jeugdbond voor Natuur en Milieu (JNM), Amis de la Terre en Mobiel 21.

Contact:

- Jeroen Verhoeven - Bral - 0477 46 31 81
- Bruno Van Zeebroeck - BBL - 0475 20 73 13
- Joeri Thijs - Greenpeace - 0496 26 31 92[1] http://www.mobielvlaanderen.be/studies/ov-benchmarkstudie/eindrapport.pdf