Persbericht: “Droombeeld Autosalon is nachtmerrie” (fotoverslag)

14/01/2011

Ter gelegenheid van de opening van het 89ste Autosalon op de Heizel organiseerde een collectief van actieve burgers, met de steun van Bral en Inter-Environnement Bruxelles (IEB), een symbolische actie tegen de droom die het salon dit jaar probeert te verkopen. Verkleed in pyjamas en met teddybeer deelden een 20-tal actievoerders slaappillen en koffie uit aan de salonbezoekers. Hieronder vind je enkele foto's van de actie.

De actievoerders willen waarschuwen dat de naïeve droom van de organisatoren van het autosalon in werkelijkheid een nachtmerrie is. Met de slogan “Drive your dream” doet het autosalon haar bezoekers mee dromen over een wereld waarin we met zijn allen steeds meer met de auto kunnen rijden.

Nochtans tonen talloze Belgische en internationale studies aan dat het aantal gereden kilometers moet dalen om de milieudoelstellingen voor luchtvervuiling en klimaat te halen. Technologie zal de uitstoot van het toenemende wegverkeer nooit genoeg kunnen indijken. De Belgische overheid legt overigens haar eigen studies naast zich neer, studies die concluderen dat concrete logistieke en commerciële plannen niet haalbaar zijn.

Het gaat vooral om volgende studies:

  • Federaal Planbureau, langetermijnvooruitzichten voor transport in België: referentiescenario, februari 2009
  • European Environmental Agency, TERM 2009 Towards a resource-efficient transport system, 2010, p30
  • Milieurapport Vlaanderen, Wetenschappelijk rapport Mira 2009 Transport: visionair scenario, 2009

Een concreet voorbeeld is het Plan-MER voor het Vlaams Stedelijk Gebied rond Brussel (VSGB), dat werd goedgekeurd door de Vlaamse Regering, ondanks het feit dat het Plan MER duidelijk vermeldt dat de voorziene ontwikkelingen niet realistisch zijn.

“Er zou kunnen verwacht worden dat de capaciteitsuitbreiding van het autowegennet in combinatie met een sterk verbeterde openbaar vervoer- ontsluiting tot een grote restcapaciteit op de R0 leidt. Uit het verkeersmodel van de Plan-MER blijkt evenwel dat de hoeveelheid verkeer op het noordelijk deel van de R0 gemiddeld 50% zou toenemen, waardoor de gecreëerde bijkomende capaciteit volledig ingevuld wordt, en de gemiddelde verzadigingsgraad zelfs hoger komt te liggen dan in de actuele situatie” (p. 85)

Een verder overzicht en relaas van logistieke en commerciële ontwikkelingen die werden goedgekeurd door de Vlaamse regering ondanks de waarschuwingen in de MER over de realiteitszin van de plannen, vindt u in het boek “Vlaanderen in de knoop, een uitweg uit de ruimtelijke wanorde” van Erik Grietens.

De actie krijgt steun van de twee Brusselse milieuverenigingen Brusselse Raad voor het Leefmilieu (Bral vzw) en Inter-Environment Bruxelles (IEB)

WANNEER

Zaterdag 15 januari 2011 van 10 tot 12u

WAAR? 

Aan de ingang van het autosalon ter hoogte van parking B en uitgang van het Metrostation Heizel (aan de ingang van Paleis 1, 2 en 3)

BEELD:

Een groep van ongeveer 20 actievoerders in pyjama en met teddybeer, zet een parodie op de slogan van het autosalon “Drive your Dream” in scène, en biedt aan de bezoekers van het autosalon - naar keuze - koffie om wakker te worden uit de droom of een slaappil om te helpen in de droom te geloven.

CONTACT:

Bral: Jeroen Verhoeven (NL): 0477 46 31 81

IEB: Jerôme Matagne (FR): 0485 750 421

Lees ook