Persbericht: "Fiets parkeren 25 keer duurder dan auto"

Persbericht

STAD BRUSSEL MAAKT FIETSBOX 25 KEER DUURDER DAN BEWONERSKAART VOOR AUTO

Wie in Stad Brussel Stad voortaan een fiets veilig wil parkeren, betaalt in verhouding 25 keer zoveel als een iemand die een jaarlang zijn auto wil parkeren. Een jaarabonnement om een fiets te stallen in één van de 10 nieuwe fietsboxen van de Stad Brussel kost 50 euro. Een bewonerskaart om een auto te parkeren kost slechts 10 euro per jaar. Een fietsbox, waarin 5 fietsen kunnen gestald worden, neemt dezelfde oppervlakte in als één auto en toch betalen 5 fietsers samen 250 euro, tegenover 10 euro voor één auto. Voor dezelfde oppervlakte doet de Stad Brussel haar inwoners die fietsen dus 25 keer meer betalen dan eigenaars van een auto. Bral en de Fietsersbond vragen een dringende rechtzetting.

 

Voor de Brusselse Raad voor het Leefmilieu (Bral) en de Fietsersbond is dit opmerkelijke prijsverschil de wereld op zijn kop. Eén auto neemt 5 keer meer plaats van de openbare ruimte in beslag dan één fiets, en in tegenstelling tot een fiets heeft het gebruik van een auto een negatieve impact op de gezondheid van de bewoners en het verkeer. In plaats van de fiets aan te moedigen en de auto te weren, doet de Stad Brussel het omgekeerde.

Voor Bral en de Fietsersbond moet het plaatsen van de fietsboxen gefinancierd worden door het verhogen van de prijs van een bewonerskaart, niet door hoge abonnementskosten voor fietsers. “Een bewonerskaart voor het parkeren van een auto zou 25 keer meer moeten kosten dan het stallen van een fiets. Op die manier worden bewoners aangemoedigd om aan autodelen te doen, en vermindert de overlast van de auto in de stad”, zegt Jeroen Verhoeven van de Brusselse Raad voor het Leefmilieu.

Stad Brussel zal dit najaar nog 10 fietsboxen in het straatbeeld plaatsen. De stedenbouwkundige vergunningen voor de boxen zijn toegekend.

Contact :

Jeroen Verhoeven

Stafmedewerker Mobiliteit

02 217 56 33 | M 0477 46 31 81

Brusselse Raad voor het Leefmilieu vzw

Zaterdagplein 13 – 1000 Brussel

www.bralvzw.be