Persbericht: Geen tariefverhoging zonder normen voor milieuvriendelijkere taxi’s

Persbericht

PERSREACTIE BRAL vzw
op waarschuwing staking Brusselse taxi's
tijdens EU voorzitterschap

 

De Brusselse Raad voor het Leefmilieu (Bral) dringt er bij het kabinet Grouwels op aan om geen tariefverhoging toe te staan, zonder normen in te voeren om taxi’s zuiniger en milieuvriendelijker te maken. Bral wijst op een studie die berekende dat de invoering van deze normen een besparing tot 850 euro per jaar per taxi kunnen opleveren. Voor Bral betekent het toestaan van hogere tarieven zonder normen voor een lager brandstofverbruik op te leggen, een indirecte steun voor brandstofverspilling.

In een reactie op de waarschuwing voor stakingen uit protest tegen de lage rentabiliteit van de Brusselse taxisector, wijst Bral vzw op een studie die eind 2008 werd uitgevoerd in opdracht van het Brusselse Instituut voor Milieubeheer (BIM, huidig Leefmilieu Brussel). De studie, uitgevoerd door het studiebureau “Green Propulsion”, berekende dat de geleidelijke invoering van normen op basis van de ecoscore voor een wagenpark van 1250 taxi’s een brandstofbesparing van 610.000 tot 895.000 liter met zich meebrengt. Bij de huidige brandstofprijzen betekent dat een besparing van 579 tot 850 euro per taxi per jaar.

De studie stelt voor dat vanaf 2010 elke taxivloot een minimum van 75% van de voertuigen een ecoscore van 69 heeft, en het overige deel van de vloot een ecoscore tussen de 67 en 69. Per jaar zou die score dan met één punt omhoog gaan.

Uit de lijst van voertuigen die aan deze normen beantwoorden, die de studie ter illustratie opstelde, blijkt dat deze niet noodzakelijk duurder zijn dan de modellen die nu gebruikelijk zijn, eerder in tegendeel. De studie wijst er op dat omwille van de lage bezettingsgraad van de Brusselse taxi’s, de uitbaters er goed aan zouden doen om voor kleinere en lichtere wagens te kiezen, die perfect aan het stadsverkeer zijn aangepast.

“Het invoeren van milieunormen en een lager verbruik voor taxi’s is een duidelijke win-win situatie voor milieu en de toekomst van de taxisector zelf, want de brandstofprijzen zullen blijven stijgen. Het zou kortzichtig en  asociaal zijn om de klanten te laten opdraaien voor de stijgende brandstofprijzen, zonder de taxi’s zelf zuiniger en milieuvriendelijker te maken. Aangezien de taxisector dikwijls met brandstofverslindende wagens blijft rijden, is het aan de minister om het kader te scheppen.” Zegt Jeroen Verhoeven, mobiliteitsmedewerker bij Bral vzw.

Daarnaast stelt Bral vzw voor om “eco-driving” als onderdeel op te nemen in het examen om het bekwaamheidscertificaat te bekomen. Ook dit komt de rentabiliteit en milieuvriendelijkheid van de sector ten goede. Het is tegelijk een vlottere en meer ontspannen rijstijl, wat ook de werkomstandigheden in de sector ten goede komt.

Contact:

Jeroen Verhoeven [0477 463 181]

Bral vzw - Brusselse Raad voor het Leefmilieu

Zaterdagplein 13 | 1000 Brussel

T 02 217 56 33 | F 02 217 06 11

jeroen[at]bralvzw.be

 

 

Noten voor de redactie:
Als bijlagen het persbericht, de studie in kwestie en het eindrapport van Green Propulsion