Persbericht: Gewest Brussel maakt plannen op maat van dubieuze immoprojecten in EU-wijk

Persbericht

Het Brussels Gewest heeft de Stad Brussel opgelegd om binnen een periode van 18 maanden een nieuw Bijzonder Bestemmingsplan (BBP) op te maken die twee dubieuze immoprojecten in de Europese wijk moet mogelijk maken.  Het gaat om de huizenblokken tussen de Belliardstraat, Etterbeeksesteenweg, Jacques de Lalaing- en Trierstraat. Volgens Coördinatie Europa, de samenwerking tussen de twee belangrijkste bewonerscomités uit de Europawijk ondersteund door BRAL en IEB, is dit BBP duidelijk op maat geschreven van twee immobiliënprojecten die een negatieve impact op de wijk zullen hebben.

Dit BBP (BBP Belliard-Etterbeek) heeft als doelstelling een reglementaire basis te geven aan een aantal punten die reeds in het Richtschema Europa (in 2008 door de vorige regering goedgekeurd) waren ingeschreven. Het gaat om bescherming van de bestaande huisvesting, huisvesting opnieuw invoeren in monofunctionele huizenblokken, heraanleg van wegen en publieke ruimtes in functie van voetgangers, fietsers en openbaar vervoer, buurtwinkels voorzien, … Doelstellingen die de Coördinatie Europa alleen maar kan onderschrijven.

Maar de Coördinatie Europa heeft vragen:

• Waarom heeft de regering na de goedkeuring van het Richtschema vier jaar gewacht op die wettelijke verankering?
• Waarom een BBP voor slechts 4 huizenblokken, terwijl het Richtschema tientallen huizenblokken betreft?

Net in het hart van de Leopoldwijk, waar er nog veel oorspronkelijke woningen zijn, vraagt het regeringsbesluit voor twee van de vier huizenblokken belangrijke afwijkingen aan de bestaande wetgeving. De bedoeling daarvan is twee immo-projecten mogelijk te maken die zwaar worden aangevochten door de bewoners en de verenigingen. 

Het eerste is een gemengd kantoor-woningproject (met een meerderheid luxewoningen) met een woontoren van 24 verdiepingen met een bedenkelijke energiescore. Het gebouw is twee keer zo hoog als de wettelijk toegelaten hoogte. Deze woontoren van Allfin, momenteel in aanbouw op het Van Maerlantblok, wordt door leden van de Coördinatie Europa aangevochten bij de Raad van State.

De vergunningsaanvragen voor het tweede project werden op 4 december besproken op de overlegcommissie van de Stad  Brussel. Concreet voorzien ze in de afbraak van de voormalige BACOB-zetel, op de hoek van de Trier- en Belliardstraat, een kwaliteitsvoorbeeld van postmodernistische architectuur van de jaren ’80. Het gebouw is dus nog geen dertig jaar oud.  Op die plaats moet een kantoorgebouw komen met een volume uitbreiding van bij de 80%. De project van vastgoedontwikkelaar Atenor is bestemd voor het Europees Parlement. Het roept heel wat weerstand op, vooral vanwege de rampzalige CO2-score.

Beide projecten gaan in tegen de gewestelijke stedenbouwkundige verordening (GSV). Beide speculatieve projecten staan haaks op de noden van het gewest: extra luxe woningen terwijl er een nood is aan sociale huisvesting, kwaliteitsverlies voor bestaande huisvesting terwijl de kwaliteit van hun woonomgeving net moet beschermd worden, bijkomende m² kantoren in een buurt waar er reeds jaren een hoge leegstand heerst. Daarenboven zijn ze beide gefundeerd op juridisch drijfzand, en dus kwetsbaar voor procedures bij de Raad van State.

Los van alle principes is de regering de onfortuinlijke promotoren ter hulp gekomen door de Stad Brussel onder druk te zetten om een ‘opportuniteits-BBP’ op te maken, op maat van die twee projecten. "Wij dachten dat de tijd dat bestemmingsplannen op maat werden gemaakt van privéprojecten al lang achter ons lag", klinkt het.

De Coördinatie Europa protesteert uitdrukkelijk tegen deze orders die het Gewest aan de Stad geeft (in een regeringsbesluit van 19 juli 2012) en vraagt aan de Stad:

• de verhoogde densiteit, die het Gewest beslist heeft toe te passen in de Wetstraat, niet toe te passen in de rest van de wijk. Dat zou trouwens indruisen tegen de doelstellingen van het Richtschema Europa
• een einde te maken aan een opportuniteitsstedenbouw die privé-ontwikkelaars toelaat overdreven winsten te maken ten koste van de gemeenschap. De beloften aan de bewoners die in het Richtschema Europa staan, worden hierdoor steeds verder naar achter geschoven
• de toekomst van de wijk op een langere termijn en meer globale manier te bekijken, het principe van renovatie te hanteren in de plaats van afbraak, een rem te zetten op de kunstmatig opgedreven afschrijving van gebouwen, de voortdurende opvolging van werven in de wijk te stoppen en prioritair nieuwe sociale huisvesting te voorzien.

CONTACT:

Association du Quartier Léopold (AQL): Marco Schmitt - 0497/122770
Groupe d'Animation Quartier Nord-Est (GAQ):
Michel Van Roye - 0475/448181
BRAL (Brusselse Raad voor het Leefmilieu):
Hilde Geens - 0472/834574
IEB (Inter-Environnement Bruxelles):
Mathieu Sonck - 0478/203578