Persbericht: Liefst 16 inzendingen voor ideeënwedstrijd Anspachpark

Persbericht

*** Pour la version française, cliquez ici "Communiqué de presse: Pas moins de 16 projets pour le Parc Anspach"

Zestien ontwerpbureaus en individuele ontwerpers hebben vorige week een ontwerp binnen gestuurd voor de ideeënwedstrijd rond een Anspachpark, genoemd naar de stadsautostrade in Brussel die nu nog het Noord- met het Zuidstation verbindt. In juli lanceerde BRAL een ideeënoproep om de Anspachlaan om te toveren tot een autoloze, groene publieke ruimte. Alle ontwerpen zullen vanaf 2 oktober worden tentoongesteld. Op 11 oktober overhandigt juryvoorzitter Bernardo Secchi (Secchi en Viganò) de prijs aan de winnaar tijdens het publiek afsluitmoment. Het publiek kan vanaf vandaag ook stemmen voor de publieksprijs via www.anspachpark.be.

Dankzij de grote mobilisering rond de protestpicknicks in juni en september op het Beursplein krijgt de mobiliteitssituatie van de centrale lanen weer volop de aandacht. Bral wil de Brusselaars en het Brussels stadsbestuur prikkelen om nog verder te denken en te dromen van een park. Alle Brusselse politieke partijen zijn het er vandaag immers over eens dat het Beursplein – voor de meesten ook het volledige stuk Anspachlaan tussen het Brouckèreplein en het Fontainasplein - de komende legislatuur autovrij wordt. Centrale vraag blijft dan wat er met die vrijgekomen publieke ruimte moet gebeuren.

Dit is een dossier dat te lang in het slop heeft gezeten”, zegt Piet Van Meerbeek van BRAL. “Wij vragen zoals veel Brusselaars al langer voor een snelle maar vooral kwaliteitsvolle afhandeling van het dossier. De 16 ontwerpen die nu op tafel liggen, moeten als inspiratie dienen.

De ontwerpen zijn bijzonder rijk aan ideeën - enkele zijn opvallend tegendraads of eigenzinnig - maar een aantal voorstellen komen wel enkele keren terug. Ten eerste valt op dat veel ontwerpers plaats maken voor een stevige scheut biodiversiteit. Het groen mag vaak in de hoogte groeien, op allerlei dragende structuren, en ook opvallende waterpartijen komen meermaals aan bod. Verder willen verschillende ontwerpers de premetrostations open werken of op z'n minst zorgen voor natuurlijke lichtinval. Ongeveer alle ontwerpen geven de lanen terug aan de Brusselaars.

De ideeënoproep Anspachpark nadert vandaag zijn ontknoping. Vanaf 1 oktober worden de 16 ontwerpen tentoongesteld. De Italiaanse stedenbouwkundige Bernardo Secchi, zal als juryvoorzitter op 11 oktober zijn aanbevelingen geven over de toekomst van de lanen. Op de afsluitende drink, ook op 11 oktober, kunnen alle geïnteresseerden napraten over de toekomst van de lanen met de jury, de kandidaten en de Brusselse politieke partijen. 

 

****************************************************************************

EXPO ANSPACHPARK - 2/10 tot 11/10

1 EXPO – 2 LOCATIES

Van 2 tem 6/10 @ BRAL

(Zaterdagplein 13, 1000 Brussel)

Van 12u tot 17u30

* din 2/10 bieden we bezoekers doorlopend iets te drinken aan

* don 4/10 is de expo open tot 21u

9 tem 11/10 @ CCA

(Centre Communautaire Anneessens, Gierstraat 2, 1000 Brussel)

Van 14u tot 17u30

 

*****************************************************************************

Don 11/10: PRIJSUITREIKING + RECEPTIE @ CCA 

(Centre Communautaire Anneessens, Gierstraat 2, 1000 Brussel)

 

- 14u-19u: expo en kans om te stemmen tot 19u30

- 20u: aanbevelingen aan de overheid door juryvoorzitter Bernardo Secchi (Secchi & Viganò) 

- 20u30: bekendmaking en voorstelling van de laureaten en het winnend ontwerp

- 21u: drink, met informele babbel met de juryleden, de kandidaten en politici

 

*****************************************************************************

www.anspachpark.be

De ideeënwedstrijd van BRAL krijgt de steun van Clara (Centre de recherche de la faculté d'architecture de La Cambre Horta) Brussel Natuur/Bruxelles Nature vzw, Convivence/Samenleven vzw, Natagora Bruxelles, Coordinatie Zenne, Fietsersbond en Gracq.

Klik hier om de volledige samenstelling van de jury te kennen.

Contact:

 

Piet Van Meerbeek | Bral vzw

www.bralvzw.be

stafmedewerker leefmilieu & participatie

| Zaterdagplein 13 – 1000 Brussel |

| T 02 217 56 33 | M 0478 999 707 |