Persbericht: Luchtvervuiling: zakt Brussel nog in Europese rangschikking?

Persbericht

Het Europese City Ranking Project maakt dit jaar opnieuw een rangschikking van Europese steden op vlak van luchtkwaliteit en op basis van hun beleid. In 2010 eindigde Brussel al in de lagere regionen van de rangschikking maar het wordt bang afwachten of onze hoofdstad nog verder zakt.

‘Foto CC BY-NC-ND 2.0 Hannes De Geest’

Zopas is een vragenlijst over luchtkwaliteit in de bus gevallen bij Leefmilieu Brussel, de bevoegde gewestelijke administratie. Het project, mee gefinancierd door de EU, onderzoekt wat de steden doen om luchtkwaliteit te verbeteren en om aan hun Europese verplichtingen te voldoen. Zo wordt ondermeer gekeken of de steden een stadstol of Lage Uitstootzones ingevoerd hebben en wat hun beleid is op vlak van parkeren, openbaar vervoer, fietsen en stappen. Ook maatregelen omtrent de uitstoot van de bouwsector worden niet vergeten. Tenslotte wordt ook de evolutie van de concentraties van de voornaamste vervuilende stoffen in rekening gebracht.

Kan Brussel zich staande houden?

Het is niet voor het eerst dat de ranking opgemaakt wordt. In 2010 werden 17 steden bevraagd. Brussel scoorde vrij zwak toen, met 58%.  Daarmee zat het onderaan de rangschikking, in het gezelschap van Madrid. Enkel Düsseldorf, Milaan en Rome deden slechter. Berlijn, Kopenhagen en Stockholm vormden de top 3. Meer info op http://sootfreecities.eu/

Dit keer gaat de vragenlijst naar 22 steden. Het gaat om dezelfde 17, plus Rotterdam, Sheffield en Lissabon, Warschau en Praag. Of Brussel dit jaar hoger kan klimmen op de rangschikking, is verre van zeker. In 2010 kon het Gewest de schade nog beperken met studies en plannen inzake slimme kilometerheffing en Low Emissions Zones en met de doelstellingen om het aantal autoverplaatsingen en parkeerplaatsen te verminderen. Maar veel vooruitgang hebben we in die dossiers niet gezien, zegt Piet Van Meerbeek van Bral vzw. Mogelijk kan het Gewest haar score iets opkrikken met het nieuwe Wetboek lucht-klimaat-energie en de bijhorende vermindering van het aantal parkeerplaatsen in kantoorgebouwen, al is het nog te vroeg om het effect daarvan naar behoren te kunnen beoordelen.

De antwoorden van de steden worden verwacht in het najaar waarna de organisatoren de gegevens zullen analyseren en de inspanningen van de steden zullen quoteren. In de winter zal de nieuwe rangschikking vermoedelijk bekend worden.

Luchtverontreiniging is een belangrijk gezondheidsprobleem in de meeste Europese steden. Voor de hele Europese Unie wordt het aantal premature overlijdens als gevolg van slechte luchtkwaliteit op een kleine half miljoen per jaar geschat.
 

De vragenlijst kadert in het City Ranking Project, een rangschikking van het beleid van een aantal Europese steden op vlak van luchtkwaliteit, mee gefinancierd door een Europees Life+project. Het project wordt gecoördineerd door Friends of the Earth Duitsland en loopt in samenwerking met nationale en lokale NGO’s. Voor Brussel zorgt Bral vzw, de Brusselse Raad voor het Leefmilieu, voor de opvolging.

Contact :
Piet Van Meerbeek | Bral vzw
www.bralvzw.be
stafmedewerker leefmilieu & participatie
| Zaterdagplein 13 – 1000 Brussel |
| T 02 217 56 33 |  M 0478 999 707

Project Coordinator „Sootfree Cities“ City Ranking
Arne Fellermann

Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland e.V. / Friends of the Earth Germany
Am Köllnischen Park 1
10179 Berlin
Tel: +49 (0)30 27586 484
Fax: +49 (0)30 27586 440
Email: arne.fellermann@bund.net