Persbericht: Minister Grouwels (CD&V) wil minder gunstmaatregelen voor bedrijfswagens (Bral steunt)

Persbericht

 

Brusselse Raad voor het Leefmilieu steunt minister

De Brusselse Raad voor het Leefmilieu (Bral) roept de federale onderhandelaars op om het standpunt van hun collega en Brussels minister voor vervoer Grouwels te volgen. Minister Grouwels pleit in haar beleidsplan “een pragmatische ambitie”[1][i] voor het op federaal niveau afbouwen van de fiscale gunstmaatregelen voor bedrijfswagens.

Bral wijst er op dat het standpunt van Minister Grouwels ondermeer aansluit bij het Advies dat de Hoge Raad van Financiën in 2009 verstrekte dat “geleidelijk moet worden gewerkt naar de afschaffing van het bijzondere belastingstelsel van de bedrijfswagens en dat de belasting van het voordeel van alle aard afgestemd wordt op die van de lonen, zowel in hoofde van de werkgever als van de werknemer.”

Het fiscale voordeel voor bedrijfswagens in België is het hoogste in Europa, en wordt geraamd op 4,1 miljard euro.

“De huidige voorstellen op de federale onderhandelingstafel om 500 miljoen euro te besparen op de fiscale voordelen zijn relatief bescheiden in vergelijking met het totale belastingvoordeel van 4.1 miljard waar bedrijfswagens kunnen van genieten. Het is niet alleen fiscaal een nuttige maatregel, maar ook een interessante mobiliteitsmaatregel, In 2001 bijvoorbeeld waren reeds 4 op 10 auto’s op de Grote Ring rond Brussel een bedrijfswagen..” Zegt Jeroen Verhoeven, mobiliteitsexpert bij Bral.

Uit een studie van verschillende universiteiten bleek dat 1 op 4 mensen niet meer met de auto naar het werk zouden komen, indien ze geen bedrijfswagen meer zouden hebben [2], wat een krachtdadige manier kan zijn om file te vermijden.

CONTACT

Jeroen Verhoeven | www.bralvzw.be

stafmedewerker mobiliteit

| Zaterdagplein 13 – 1000 Brussel |

|T02 217 56 33 | M0477 46 31 81 |


[1]Beleidsplan 2010 -2014 “Een pragmatische ambitie”, pagina 65 http://www.brigittegrouwels.com/docs/file/beleidsbrieven/beleidsbrieven/Beleidsplan%20OWV-NL-finaal2-LR.pdf

[2]PROMOCO Professionele verplaatsingen en bedrijfswagens, Universiteit Hasselt, http://www.belspo.be/belspo/ssd/science/projects/PROMOCO_en.pdf


[i]Beleidsplan “Een pragmatische ambitie”, pagina 65 http://www.brigittegrouwels.com/docs/image/openbarewerken_vervoer.jpg