Persbericht: Pro Winko – Gulden Vlies : ARAU, IEB en Bral vragen 30% sociale woningen en minder parkeerplaatsen

Persbericht

28 juni 2012 kwam het project van promotor Pro Winko op de overlegcommissie van de gemeente Elsene. Een project waarmee het braakliggende terrein aan de Guldenvlieslaan een invulling zou krijgen. Pro memori: het feit dat het terrein al een hele poos braak ligt, is het gevolg van de afbraak van een gemengd bouwblok (woningen & handelszaken) door de vorige eigenaar (Heron Plaza) en de verwikkelingen die daarop volgden.
De nieuwe eigenaar (Pro Winko) wil er nu 11.399 m2 handelszaken, 14.734 m2 woningen (84 eenheden), 2 crèches en 322 parkeerplaatsen realiseren. Een functioneel gemengd project dus. Op zich goed maar het kan nog véél beter: we vragen ook een sociale vermenging én veel minder parkeerplaatsen.

De gemeente Elsene - die de vergunning aflevert en voorwaarden kan stellen - is met 2.94%  dé slechte leerling betreffende sociale woningen. Bovendien dient ze (eindelijk) haar steentje bij te dragen aan de collectieve strijd tegen de luchtvervuiling. Overbodige parkeerplaatsen – het project is meer dan uitstekend ontsloten door het openbaar vervoer – goedkeuren hoort daar niet bij.