Persbericht: Projectoproep Week van Vervoering 2011: ‘8m² voor iedereen!’

Persbericht

© Télé Bruxelles

Met de slogan ‘8m² voor iedereen!’ lanceert Bral vzw (de Brusselse Raad voor het Leefmilieu), met de steun van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest,de projectoproep voor de Week van Vervoering 2011. De slogan is een oproep om projecten in te dienen voor een ander gebruik van 8m² ‘parkeerplaats’ in de stad. Bral herinnert er aan dat 40% van  de Brusselse gezinnen geen auto heeft[1], en dat die evenveel recht hebben om de openbare ruimte te gebruiken als mensen met een auto.


De openbare ruimte is van iedereen. Toch lijken de Brusselaars die geen auto hebben minder recht te hebben op de openbare ruimte dan de autobezitters: elke parkeerplaats neemt ongeveer 8m² openbare ruimte in beslag. Alleen autobezitters mogen die ruimte gebruiken. Voor een boterzacht prijsje kunnen eigenaars van een auto zich een parkeerkaart aanschaffen waarmee ze een jaar lang 8m² in hun buurt mogen innemen; autoloze bewoners mogen dat niet. Of nog: als bewoners 8m² openbare ruimte willen gebruiken om een fietsparking te installeren (genoeg voor 6 fietsen) moeten ze het algemene belang er van aantonen; voor het parkeren van een auto is dat niet het geval.

Iedereen heeft evenveel recht hebben op de openbare ruimte, stelt Bral. Bovendien, als we de openbare ruimte niet aan parkeerplaatsen opofferen, kan ze het gebrek aan groene ruimte helpen oplossen. Zo maak je de stad leefbaarder. Daarom roept Bral op om voor de Week van vervoering 2011 projecten in te dienen om ‘jouw 8m² P-plaats in de straat op te eisen’ voor bijv. een Picnic- of Pingpongtafel, een Petanquebaan of PompoenPlantage, een (bloemen)Perkje...

Parkeerbeleid nodig voor een leefbare stad

Bral wijst er ook op dat de doelstelling uit het Iris 2-plan om het autoverkeer met 20% te verminderen tegen 2018, niet gehaald kan worden zonder een degelijk parkeerbeleid[2]. Het Iris 2-plan stelt daarom als doelstelling dat het aantal parkeerplaatsen in de openbare ruimte met 16% naar beneden moet tegen 2018. Broodnodig voor de leefbaarheid van onze stad en de planeet, nu en in de toekomst.

ALLE PRAKTISCHE INFO: www.bralvzw.be/8m2

 

___________________________________________

[1] Bron NIS Sociaal-economische enquête 2001
[2] Iris-2-studie, Stratec

 

Contact :

Jeroen Verhoeven
Stafmedewerker mobiliteit
T02 217 56 33 | M 0477 463 181

Creative Commons Licence
project 8m2 / auto-suffisance by collectif auto-suffisance/8m2 is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported License.