Persbericht: Staatssecretaris weerlegt zijn eigen cijfers

Persbericht

Hallucinant debat in het Brussels parlement vorige week. Een lid van de oppositie presenteert dalende cijfers over selectieve afvalinzameling van Bral vzw en de staatssecretaris weerlegt dit cijfermateriaal. In één adem beschuldigt hij ons van “anxiogène”. Alleen: zijn deze cijfers niet afkomstig van Bral maar van z’n eigen kabinet.

Op 21 mei 2013 confronteert de Commissie Leefmilieu van het Brussels Parlement Rachid Madrane, staatssecretaris voor afvalinzameling, met nieuwe cijfers over onze sorteerprestaties.

La presse, par ailleurs, nous apprend via une enquête du Brusselse Raad voor het Leefmilieu (BRAL) que les Bruxellois trieraient moins bien qu'avant l'instauration du tri obligatoire. Le taux de tri n'atteindrait que 25%, sachant que l'objectif fixé par l'Europe est d'atteindre les 50% de déchets triés pour 2020. Selon cette enquête, ce sont surtout les sacs bleus qui connaîtraient une forte baisse. Le communiqué, qui date du 28 février, expliquait que, selon le BRAL, "le recyclage ne semble pas être le point fort des Bruxellois. Ceux-ci trient en effet moins bien leurs déchets qu'il y a deux ans."

Meneer Madrane weerlegt deze cijfers en geeft Bral meteen een stevige veeg uit de pan:

Les chiffres en matière de collecte et de tri à Bruxelles provenant du Brusselse Raad voor het Leefmilieu (BRAL) sont ceux d'une association plus soucieuse de produire un discours militant anxiogène que les pouvoirs publics ! Soyons clairs : son objectif est davantage d'imposer le sac payant aux Bruxellois que d'apporter une réelle contribution à l'amélioration de la situation sur le terrain. En toute amitié, je ne peux donc que vous encourager à diversifier vos sources d'information et d'inspiration. Je ne confirme donc pas les chiffres du BRAL. Au contraire, je les conteste (…)

Het vreemde is dat Bral helemaal geen cijfermateriaal heeft verzameld maar enkel heeft gereageerd, in een interview, op cijfers die afkomstig waren … van het kabinet zelf. Niet alleen is de staatssecretaris onvoldoende vertrouwd met de voorstellen en acties van Bral; hij kent kennelijk ook zijn eigen cijfers niet. Volgens ons wekt dit weinig vertrouwen.

Bral weet waarom

Het is ons duidelijk waarom de heer Madrane deze cijfers probeert te weerleggen: ze zijn absoluut niet fraai. Na de kritiek op de resultaten op vlak van netheid, blijkt met deze cijfers eens te meer dat we geen vooruitgang boeken op vlak van recyclage. De staatssecretaris grijpt naar zware middelen om zich te verdedigen: hij ontwijkt het debat, snauwt critici af en schermt met valse argumenten, maar hij kan niet ontsnappen aan de harde waarheid: dat ons afvalbeleid niet werkt en dringend een koerswijziging nodig heeft.

Zie de brief in bijlage voor een fijnere analyse en voor een uiteenzetting van de veranderingen die zich opdringen.

Bral nam na deze commissie verschillende keren telefonisch en via mail contact op met het kabinet, maar kreeg geen antwoord.

Contact :

Piet Van Meerbeek | Bral vzw
stafmedewerker leefmilieu & participatie
| Zaterdagplein 13 – 1000 Brussel |
| T 02 217 56 33 |  GSM 0478 999 707 |