Persbericht: Stikstofvervuiling: Milieu- en mobiliteitsverenigingen dienen klacht in bij EU

Persbericht

"België verdient geen clementie"

Door het enorme aantal dieselwagens kampt ons land met hoge luchtvervuiling. Het Vlaams en Brussels Gewest vragen de Europese Commissie nu om uitstel tot 2015 om de norm voor NO2 te halen maar de Bral (Brusselse Raad voor het Leefmilieu), IEB (Inter-Environnement Bruxelles) en Fietsersbond roepen de Commissie op om het been stijf te houden. Onze overheden zijn te laks om uitstel te verdienen, luidt het. Er is geen echte ambitie om het aantal autoverplaatsingen en het aandeel diesels terug te dringen.

 

Op verschillende plaatsen in ons land overschrijdt de concentratie NO2 in de lucht de Europese norm. Eind september hebben Vlaanderen en Brussel gezamenlijk een aanvraag tot uitstel ingediend om de norm te halen. Beide overheden moesten genoeg maatregelen kunnen voorstellen die garanderen dat de norm in 2015 wel gehaald zal worden. Vlaanderen heeft een geheel nieuwe luchtkwaliteitsplan geschreven, Brussel pakt uit met haar mobiliteitsplan IRIS II.

“In die plannen staan geen garanties dat de concentraties van NO2tegen 2015 zullen dalen. De maatregelen die voorgesteld worden zijn meestal niet meer dan intenties - ze staan vaak mijlenver van realisatie - en als ze wel al geconcretiseerd zijn, is het effect op de luchtkwaliteit op z'n zachtst gezegd twijfelachtig. De beide Gewesten proberen de Commissie een rad voor ogen te draaien”, zegt Piet Van Meerbeek van Bral

Daarom nemen Bral, IEB en Fietsersbond hun toevlucht tot een formele klachtenprocedure die bestaat bij de Commissie. Met een uitgebreide analyse van de aanvraag tot uitstel waarschuwen ze de Commissie voor al de passages die overdreven optimistisch voorgesteld worden en voor intenties die als beslist beleid verkocht worden. Ze focussen daarbij vooral op het Brussels Gewest.

"Het is onze taak om signalen van het terrein te geven" aldus Van Meerbeekl. "En de signalen zijn duidelijk: Brussel heeft jarenlang niets gedaan aan de waanzinnige autodruk en het te grote aandeel dieselwagens. Nu heeft ze plannen om het autoverkeer met 20% te reduceren. Maar die zijn nog lang niet gerealiseerd. Het Gewest heeft bovendien niet alle hefbomen in handen. En zelfs al worden die plannen werkelijkheid, dan komen ze bijna zeker te laat om de norm te halen in 2015.

“Ook de ambitie om het aandeel fietsverplaatsingen sterk op te drijven - tot 20% volgens het huidige fietsplan - vordert te traag”, zegt Roel De Cleen van de Fietsersbond. “Het Gewest mikte in 2000 op 10% fietsverplaatsingen voor 2010 en vandaag zitten we aan amper 4%.Bovendien laat de Brusselse regering ook ontwikkelingen toe die juist leiden tot meer autoverplaatsingen, zoals het shoppingcentrum Just Under the Sky langs het kanaal."

Vlaanderen bakt het zelfs nog bruiner: de Vlaamse regering heeft nog niet eens de intentie om het aantal autoverplaatsingen te verminderen. Ze blijft weginfrastructuur aanleggen. Ze heeft zopas zelfs een nieuwe regeling uitgewerkt voor de Belasting op Inverkeerstelling die gunstiger is voor diesels dan voor benzinewagens.

Ook de federale overheid is niet ambitieus. "België heeft tijdens de besparingsronde nagelaten ons land strenger te maken voor diesels en bedrijfswagens. De accijnzen op diesel blijven helaas lager dan die op benzine en de fiscale gunstpositie van bedrijfswagens blijft nagenoeg onveranderd", aldus nog Van Meerbeek.

Eindconclusie: ons land neemt de Europese regelgeving op luchtvervuiling niet ernstig. We blijven diesels bevoordelen en we zetten nog steeds geen rem op het aantal bedrijfswagens en autoverplaatsingen. Daardoor krijgt onder meer de fiets niet genoeg ruimte in de stad. Dat verdient een duidelijke gele kaart van de Commissie. 

 

Download hier de volledige officiële klacht (Complaint concerning Time Extension Notification to apply NO2 limit value in Belgium)

 

Contact:

Piet Van Meerbeek
Stafmedewerker leefmilieu
Bral vzw

T 02 217 56 33  M 0478 999 707

Zaterdagplein 13
1000 Brussel
www.bralvzw.be


Roel De Cleen
Coördinator Beleid
Fietsersbond vzw

T 02 502 68 51 M 0486 306 604

Londenstraat 14
1050 Elsene
www.fietsersbond.be