Persbericht: Uitnodiging 3/3: BRAL, Cantillon en Moeder Lambic planten fruitbomen en -struiken in de Vijfhoek

Persbericht

BRAL (Brusselse Raad voor het Leefmilieu vzw), Brouwerij Cantillon en café Moeder Lambic gaan op zaterdag 3 maart een 40-tal Schaarbeekse Kriekelaars en andere fruitbomen planten op het Fontainas- en het Begijnhofplein. De actie heeft als doel de vergroening van de Brusselse Vijfhoek en de korte voedselketen samen te brengen.  De Schaarbeekse krieken kunnen gebruikt worden in het typisch Brusselse Kriekbier dat Cantillon 1 km verderop brouwt, en dat geschonken wordt in café Moeder Lambic. Er worden ook 50 fruitstruiken verspreid geplant langs de Anspachlaan.

Bral wil met dit initiatief nagaan of de openbare ruimte kan bijdragen aan een stedelijke landbouw en een korte voedselketen. Dit kan grondstoffen opleveren voor lokale productie en consumptie (bijvoorbeeld het artisanaal en streekeigen Kriekbier, zoals gebrouwen door Cantillon). Een kortere keten tussen productie en consumptie vermindert de nood aan transport, en dus de leefbaarheid.

“De  bedoeling is  dat de bomen en struiken blijven staan. Omdat ze in grote bakken worden gezet, kunnen ze verplaatst worden als de centrale lanen worden heraangelegd. Bral en de meters en de peters van de bomen zullen er op aandringen dat ze een definitieve plaats krijgen bij de heraanleg (start gepland in 2014). Volgend jaar gaan we evalueren of we extra bomen en struiken kunnen aanplanten op andere plaatsen in de stad”, zegt Jeroen Verhoeven van BRAL.

Bijna 60 mensen uit de buurt adopteerden sinds de oproep begin 2012 al een boom of een struik.

Rond 13u30 zal de plantactie volop bezig zijn. Ook de pers is van harte uitgenodigd om foto’s te nemen van de actie of te filmen en aan de deelnemers ter plaatse om extra informatie te vragen. Op dezelfde dag, van 6u30 tot 17u, organiseert Brouwerij Cantillon ook een Openbrouwdag. Alle info daarover via deze link.

Contact :

Jeroen Verhoeven (stafmedewerker mobiliteit Bral) - GSM 0477 46 31 81

Piet Van Meerbeek (stafmedewerker leefmilieu & participatie Bral) - GSM 0478 999 707|

Jean Van Roy (Brouwerij Cantillon)- TEL 02 521 49 28

Jean Humler(Café Moeder Lambic)GSM 0498 56 44 33