Persbericht Video Plan B Josaphat

Persbericht

Mens, plant en dier staan op het spel op de Brusselse Josaphatsite

De Brusselse regering zal moeten kiezen: wil ze de laatste regering zijn van de 20ste eeuw of de eerste regering van de 21ste eeuw op de friche Josaphat?

“We bevinden ons hier op de friche Josaphat. In 20 jaar tijd is hier een ongelooflijke biodiversiteit op natuurlijke wijze ontstaan. Die zou nog eeuwen moeten kunnen meegaan, maar het kan zijn dat het vanaf volgend jaar afgelopen is.” Met deze woorden opent historicus en schrijver David Van Reybrouck de video over het “Plan B Josaphat”.

Hij is niet de enige Brusselaar die zich zorgen maakt over de toekomst van deze uitzonderlijke ruimte. Een netwerk van burgers en verenigingen wil dit juweel van de Brusselse biodiversiteit beschermen. Ze reiken de Brusselse regering de hand om een plan te maken voor de Friche Josaphat in een nieuwe video. 

Hoe kan je beter begrijpen wat er op het spel staat in stedenbouwkundige plannen dan door er ter plekke te gaan? Maar door corona en het broedseizoen is het niet ideaal om een massa mensen toe te laten op de Friche. We roepen daarom iedereen op om de video te bekijken. Zo kan men beter begrijpen waarom we deze unieke plek in Brussel moeten bewaren,” zegt Steyn Van Assche van BRAL, stadsbeweging voor Brussel.

“Het leuke met een dossier als dat van Josaphat is dat we natuurkenners, zoals degenen die actief zijn bij Natagora en Natuurpunt, samenbrengen met buurtbewoners, stadsbewegingen voor Brussel, mensen die een moestuin onderhouden, en met een heleboel actoren die de wereld van morgen maken. “De basisgedachte van Plan B Josaphat is heel simpel: versterk de natuur waar er nu natuur is en versterk de stad waar de stad nu bestaat. Die twee kan je perfect combineren: groen waar het nu groen is, grijs waar het al grijs is,” vult Amandine Tiberghien van Natagora aan.

Alle burgers en verenigingen die zich vandaag engageren om de Friche Josaphat te beschermen, doen dat niet omdat ze tegen de politiek zijn. Integendeel, stelt David Van Reybrouck. “Ze willen constructief meedenken over de toekomst van deze bijzondere plek. En dus vandaar de oproep: stop de startfase. Voor je het weet, zijn de werken begonnen en is het te laat. De Brusselse regering zal moeten kiezen, of ze de laatste regering wil zijn van de 20ste eeuw, of de eerste regering van de 21ste eeuw. Aan haar de keuze.”

Via een online petitie gaven meer dan 15.000 mensen aan het niet eens te zijn met het huidige plan en eisten ze een andere visie: een Plan B voor Josaphat.

Extra quotes:  

Natuur:

 • Sauvons la Friche Josaphat: De friche is een omgeving die oorspronkelijk artificieel was maar waar de natuur haar rechten volledig heeft teruggenomen en dus een schuilplaats biedt aan een ongelooflijke fauna. De friche is een plek waar we de Brusselaars een kans kunnen geven om een stuk ongerepte natuur te observeren.
 • Natuurpunt: De friche is een belangrijk stapsteen tussen andere parken en natuurlijke gebieden in de omgeving. Die rol is cruciaal om dieren en planten zoveel mogelijk de kans te geven om zich te verspreiden langs deze tussenstop, om te overleven en te overwinteren op deze rustplek.
 • Natagora: Er zijn maar weinig open groene ruimten bewaard in de stedelijke omgeving. Het specifieke van de friche is haar wilde kant, die niet gemakkelijk te vinden is in een beheerd park. 
 • Josaph’Aire: Het huidige plan gaat het hele terrein vernietigen om nieuwe woningen te bouwen en groene ruimten aan te leggen die niets te maken hebben met deze wilde natuur. 
 • Bruxelles Nature: Voor onze geestelijke gezondheid - we praten er volop over tegenwoordig, is het absoluut noodzakelijk dat er natuur is in de stad en dat die natuur goed beschermd wordt.
 • Lisa-Marie op de Betoging voor de Friche Josaphat, 17/03/2021: We staan hier vandaag om te pleiten voor het behoud van dit natuurreservaat, vol biodiversiteit. Er zijn hier 110 soorten vogels, wat super veel is in een stedelijke context, en ook meer dan 150 bestuivers. 
 • Comité Sauvons le parc Avenue des Jardins: Er bestaan massa's alternatieven die helemaal niet onderzocht zijn. Het is absurd om nu nog openbare groene ruimte te vernietigen.

Stad:

 • ARAU: Het is van uiterst belang dat deze openbare grond in openbare handen blijft en niet verpatst wordt aan de privésector. 
 • BRAL: Aan de andere kant van de sporen, in het industriegebied, zijn er veel verharde plekken die niet gebruikt zijn of extreem ondergebruikt zijn. Hier kunnen we veel meer meedoen. 
 • Team Léopold III: Uit ons opzoekingswerk blijkt dat het mogelijk is om een ontwikkeling te realiseren van dezelfde grootteorde als die van het PAD Josaphat. Op het eerste stuk van de Leopold III-laan zou je 180.000m² kunnen ontwikkelen, 70% daarvan op publieke eigendom. 
 • Comité Sauvons le parc Avenue des Jardins: Mensen wonen in dit gebied heel dicht bij elkaar. Heel veel mensen wonen in grote appartementsblokken. Mensen hebben groene ruimte nodig. Het is niet omdat ze besluiten om in een appartementsgebouw te gaan wonen, en kleiner en stedelijker te wonen, dat er geen buitenruimte nodig is. 
 • ARAU: De nood aan sociale woningen in Brussel is hoog. Het is van fundamenteel belang dat het Gewest investeert in de ontwikkeling van sociale woningen voor de toekomst.  Zou het niet interessanter zijn om sociale huisvesting te ontwikkelen op de terreinen die al deels gebetonneerd zijn? Zo kunnen ook deze bewoners genieten van de natuurrijkdom van de friche.
 • Comité Mediapark: We weten heel goed dat de hittegolven door de klimaatverandering elk jaar zullen toenemen. Dankzij de friche stroomt er nu koelere lucht naar de stad. Als we die koele ader doorknippen, zal het 2 of 3 graden warmer zijn in de zomer. 

Participatie:

 • BaslesPAD: Het RPA zou een interessant instrument kunnen zijn, want het is nuttig om een strategie te hebben, zolang het maar met alle actoren en in de eerste plaats met de burgers wordt uitgewerkt.
 • Comité Mediapark: Aan het begin van het planningsproces heeft men de bewoners en de buurt nooit of amper geraadpleegd.
 • BRAL: Maak gebruik van de enorme creativiteit en energie die er is ontstaan rond dit manifesto Plan B Josaphat zodat we nu samen een nieuw plan kunnen uitwerken, een radicaal ander plan op nieuwe uitgangspunten gebaseerd.

Notitie voor journalisten

Perscontact

 • Natagora: Amandine Tiberghien, 02 893 09 25 (FR)
 • BRAL: Steyn Van Assche, 0498 13 25 86 (NL)

Getekend door:

ARAU, BRAL, Bruxelles Nature, collectif Bas Les PAD, Comité Mediapark, Natagora, Natuurpunt Brussel, Josaph’aire, Sauvons La Friche Josaphat, Sauvons le parc avenue des jardins, Comité Leopold III 

Documentatie