Picnic the Streets

Picnic the streets 10 jaar later

In juni 2012 vond op het Beursplein -zonder vergunning- een reuzenpicknick plaats. Het leidde tot een diepe en onomkeerbare verandering van het centrum van onze stad. Tien jaar later ben je uitgenodigd om deze fantastische overwinning van het maatschappelijk middenveld te vieren door op zondag 12 juni vanaf 12.30 uur op dezelfde plek te picknicken.

Voorafgaand, op zondag 12 juni van 10 tot 12, zullen we in het Cinéma-Palace (Anspachlaan 85) samen nadenken over wat voorafging aan Picnic the Streets en wat erop volgde, over de toekomstplannen voor de voetgangerszone, en over hoe, hier en elders, bottom-up bewegingen kunnen bijdragen tot de herovering van onze openbare ruimten.

Sunday 12 June 2022, 10-12 am - Cinéma-Palace, Anspach 85, 1000 Brussels -  Language regime: Français / Nederlands

Welkom!

 

Voorlopig programma/ Programme provisoire  

Gerben VAN DEN ABBEELE (core group Picnic the Streets): From Streetsharing to Picnic the Streets
Joost VANDENBROELE (core group Picnic the Streets): 10 June 2012 and the reminder picnics
Fatima ZIBOUH (W100) : Le piétonnier comme espace d’inclusion radicale
Paul LIEVEVROUW (director SUM-Project): From the first plans to the real thing
Henri SIMONS (échevin de l’urbanisme Bxl 1995-2006): Pourquoi pas plus tôt?

Sofie VERMEULEN (Brussels Centre Observatory): The piétonnier’s main challenges 
Bart DHONDT/ An DESCHEEMAEKER (schepen & chef cab mobiliteit Bxl): the new mobility plan 
Nel VANDEVANNET (director Beurs-Bourse project): public & private plans for the Beurspalais 
Sven LENAERTS (head CSR Immobel) : private plans for the piétonnier
Teresa EPALZA (Coordinator Heroes for Zero Molenbeek): Picnic the Bridge 

Slotwoord: Arnaud Pinxteren, échevin de la participation

Moderation: Nel VANDEVANNET & Philippe VAN PARIJS

Chronologie van Picnic the StreetS

Tien jaar geleden hebben hier duizenden mensen gepicknickt, zonder toelating, voor een duurzame mobiliteit en een aangename immobiliteit, en voor een onomkeerbare herovering van onze publieke ruimte.

1. Achtergrond

25 juni 1971: Het Engelstalige Brusselse tijdschrift The Bulletin organiseert een picknick op de Grote Markt om deze autovrij te maken. Parkeren werd verboden in maart 1972, en alle verkeer vanaf januari 1991.

September 2000: NoMo-Autrement Mobile, een VZW bestaande uit bewoners en academici, stelt een plan op voor een Vijfhoek met 50% minder auto's, inclusief autovrije centrale lanen.   

22 september 2000 - 27 september 2003: Het collectief "Street Sharing" steunt het NoMo plan en mobiliseert één keer per jaar op het Beursplein.

2003: Beliris, de federale instantie die belast is met de financiering van de functies van Brussel als hoofdstad, geeft opdracht tot een studie over de heraanleg van de centrale lanen, met inbegrip van een beperking van het autoverkeer van 4 naar 2 rijstroken, en kent een budget toe. Zonder effect.

2004: De gemeenteraad van Brussel keurt een project goed voor de heraanleg van de centrale lanen, dat echter niet wordt uitgevoerd.

2. Picnic the Streets

24 mei 2012: Een opiniestuk gepubliceerd in Le Soir, Brussel deze Week en The Bulletin onder de titel "Picnic the Streets" roept op tot burgerlijke ongehoorzaamheid in de vorm van een picknick op het Beursplein elke zondag de hele zomer lang.

10 juni 2012: Twee- à drieduizend mensen nemen deel aan een reuzenpicknick op het Beursplein naar aanleiding van een oproep die vooral via FaceBook is verspreid.

16 juni 2012: Burgemeester Freddy Thielemans geeft toestemming om in juli en augustus elke zondagmiddag op het Beursplein te picknicken.

Juli 2012 - juni 2015: opeenvolging van aanmaningspicknicks op het Beursplein op initiatief van "Picnic the Streets".

3. Van beslissing tot uitvoering

14 oktober 2012: Gemeenteraadsverkiezingen. Verschillende partijen beloven een meer of minder uitgebreide voetgangerszone op de centrale lanen.

4 december 2012: Het meerderheidsakkoord van het nieuwe College van Burgemeester en Schepenen voorziet een voetgangerszone op de drie pleinen (Beurs, de Brouckère en Fontainas) en een klein deel van Anspachlaan.

31 januari 2014: Voorstelling door burgemeester Yvan Mayeur van het project "Een nieuw hart voor Brussel", met onder meer Anspachlaan bijna helemaal autovrij tussen het de Brouckèreplein en het Fontainasplein.

29 juni 2015: Start van de testfase van het nieuwe mobiliteitsplan: Anspachlaan wordt tijdelijk autovrij tussen de Brouckère en Fontainas en voorzien van tijdelijk meubilair in de openbare ruimte.

Oktober 2015: De overlegcommissie verleent de bouwvergunning voor het project van de Stad Brussel voor de voetgangerszone.

November 2015: Na de terroristische aanslagen in Parijs wordt in het centrum van Brussel een avondklok ingesteld, met grote gevolgen voor de dynamiek van de voetgangerszone.

Februari 2016: Einde van de testfase van het mobiliteitsplan, dat door de stad als sluitend wordt beschouwd.

22 maart 2016: Aanslagen Brussel: rouwenden verzamelen zich massaal voor de Beurs.

September 2016: Start van de heraanleg van de centrale lanen, hoofdzakelijk gefinancierd door Beliris.

Februari 2019: Inhuldiging van het premetrostation Beurs-Grote Markt.

Juli 2021: einde van de heraanleg van de voetgangerszone.