Rode loper voor jachthaven Anderlecht

BRAL keek voor u de nieuwe plannen voor Biestebroeck en omgeving in. We maken ons zorgen. En dat is niet alléén omdat het gewest daar langs het kanaal in Anderlecht zo graag een luxe-jachthaven ziet verschijnen.

Het BBP bepaalt de toekomst van de industriële omgeving van het Biestebroeckdok in Anderlecht  Dat plan was in de herfst van 2016 al in openbaar onderzoek én het kreeg op de overlegcommissie van 28 november een unaniem gunstig advies. De leden van de overlegcommissie (en meer bepaald de gemeente Anderlecht) vroegen wel her en der wat aanpassingen door te voeren.

De jachthaven op de oude Shell-site komt er niet op vraag van de enthousiaste watersporter. De jachthaven dient vooral om de appartementen er rond duur te kunnen verkopen. 

Na onderzoek naar de mogelijke impact van die veranderingen, is héél het BBP nu opnieuw in openbaar onderzoek. Inclusief de gevraagde aanpassingen. Opvallendste verandering: de verankering van de plannen voor een jachthaven op de oude Shell-site. Niet dat die er komt op vraag van de enthousiaste watersporter. De jachthaven dient vooral om de appartementen er rond duur te kunnen verkopen. Een ouderwetse waterfrontontwikkeling kortom.

Brussel heeft meer nijpende noden. Daarom stellen we voor om de-jachthaven-waar-niemand-op-zit-te-wachten te vervangen door een groene zone en die stevig te linken aan de omliggende wijken. Die hebben een hoge bevolkingsdichtheid en geen of weinig groen.  

Een andere reden om niet warm te lopen voor deze aanpassing: geld. Wie gaat dat namelijk betalen? De ontwikkelaar zegt de kosten op zich te nemen voor én de aanleg van de jachthaven én  de fietsbrug die over de nieuwe vaargeul moet komen. Maar wie draait op voor het onderhoud en de bijbehorende kosten op lange termijn? Moet de Haven van Brussel (en dus alle Brusselaars) opdraaien voor de kosten van bv. het baggeren? Ook hier zeggen zowel de ontwikkelaar al de gemeente Anderlecht dat dat niet het geval zal zijn. Wij kunnen enkel hopen dat daar waterdichte garanties voor zijn. Maar wat als de bootjes wegblijven, de onderhoudskosten te hoog blijken, de eigenaar (wie dat ook zal zijn binnen pakweg 25 jaar) failliet gaat en niemand geïnteresseerd is in de overname van een jachthaven? Dempen die boel en afbreken die fietsbrug?

De kans is reëel dat de lasten van het project uiteindelijk bij de overheid terecht komen.

Voor de rest verandert de wijziging van het BBP au fond niet veel aan het voorgaande.  De densiteit moet soms een beetje omlaag (maar blijft hoog), her en der moet het iets lager of mag het iets hoger en er werd een beetje geluisterd naar de verzuchtingen van de industrie aan het kanaal die mag blijven, meer bepaald aangaande de passage van fietsers en voetgangers die niet altijd meer wordt opgelegd.

Ter herinnering:  het BBP zelf (dat op de gevraagde aanpassingen na dus al een unaniem positief advies kreeg) zorgt er voor dat in de nu nog industriële omgeving van het Biestebroeckdok (Anderlecht) ook woningen komen. De bestemming van het gebied werd met de komst van ‘demografisch’ GBP in  december 2013  immers gewijzigd naar ‘OGSO’, ofte Ondernemingsgebied in een Stedelijke Omgeving. Met dit BBP probeert de gemeente Anderlecht nu die vermenging vorm te geven. Heel concreet maakt het BBP mogelijk dat er maar liefst 8000 mensen binnen de perimeter zullen wonen.

Het BBP is dan ook niet opgebouwd rond die stedelijke economie, maar wel rond de woonfunctie. Sinds enkele jaren hebben vastgoedgroepen zich hier op cruciale plaatsen ingekocht en zij willen hun investering vooral doen renderen door zoveel mogelijk appartementen te verkopen. Idealiter ‘met zicht op het kanaal’

Nochtans zijn net de bouwblokken het dichtst bij het kanaal het best gelegen  om productieactiviteiten te ontwikkelen. Ze kunnen inspelen op de mogelijkheid goederen aan-en af te voeren via water.  Een smalle strook langs de kade blijft namelijk ‘havengebied’. Iets doén met die goederen, kan dan in – in theorie – in de aanpalende gebouwen gebeuren. Maar aangezien de ontwikkelaars hun terreinen al duur aankochten, staan die niet te springen om lawaaierige activiteiten te ontvangen onder hun dure appartementen. Bovendien laat de huidige wetgeving toe ook niet materiële goederen te ‘produceren’. Een achterpoort van formaat om het verplicht aantal m2 productieactiviteiten te omzeilen en er van af te komen met enkele kantoren. De wetgeving omtrent de OGSO’s moet dan ook dringend worden aangepast.

Terugkomend op het BBP stelt BRAL voor de bouwstroken grenzend aan de kade voor te bestemmen voor productieactiviteiten an sich. Woningen kunnen dan elders binnen een bouwblok voorzien worden. Daar botsen we echter op de grenzen van de wetgeving omtrent de OGSO’s..

 Een ander heikel punt in het BBP is de mobiliteit. 8000 nieuwe inwoners en extra mensen die op hun werk moeten geraken, dat vereist extra noden kwa openbaar vervoer. De opening van het GEN-station Klein-Eiland zou hier soelaas bieden. Maar helaas: de NMBS maakt er geen gewag van in haar plannen. Druk van de Brusselse regering lijkt niet te helpen. De MIVB op haar beurt heeft dan weer de gewoonte de vraag af te wachten vooraleer zijn aanbod aan te passen. Maar tegen dan zit iedereen al weer vanouds in zijn auto.

Je vindt het BBP en alle bijbehorende documenten op de website van de gemeente Anderlecht. Het openbaar onderzoek loopt tot en met 28 mei.  De overlegcommissie vindt plaats op 8 juni.

Zin gekregen om alles eens ter plekke te bekijken, oude industriële sites te bezoeken of samen na te denken over de mogelijkheden om industrie en wonen te vermengen? Kom dan zeker af naar ons ontbijt+wandeling rond de zuidelijke Kanaalzone, op zaterdag 10 juni: EXPLORING: DE ZUIDELIJKE KANAALZONE/LA ZONE SUD DU CANAL

Vragen? Ideeën? Contact: Steyn Van Assche