selfcity.brussels, trefpunt voor bottom-up initiatieven

Bral stelt voor: selfcity.brussels een nieuwe website voor en over al wie interesse heeft in initiatieven van onderuit, in en rond Brussel. Met deze site willen we een panorama bieden op autogestion, commons, bottom-up initiatieven en zelforganisaties en tegelijk een analyse maken van de pro's, de contra's, de pluspunten en de zwaktes.

Overal in Brussel zetten mensen zich samen om het leven in de stad aangenamer of duurzamer te maken. Ze nemen initiatieven in grote of kleinere groep, helpen elkaar, maken of repareren dingen, creëren dienstverlening of beheren goederen of plaatsen die publiek toegankelijk zijn.

Een rode draad daarbij is dat mensen niet wachten op overheden, privébedrijven of gevestigde organisaties uit het middenveld. Liever dan te eisen dat anderen iets organiseren, beginnen ze er zelf aan. Een ander terugkerend kenmerk is de positieve aanpak. Waar bewonersgroepen vroeger vaak ontstonden uit protest tegen een bedreiging van buitenaf, is 'can do' nu het motto.

www.selfcity.brussels verzamelt kennis en ervaringen van en over deze initiatieven in en rond Brussel.

De site moet een trefpunt worden voor al wie interesse heeft in dit nieuwe fenomeen. Het moet een antwoord bieden op vragen als: 'Hoe democratisch is de interne werking van collectieven?' 'Hoe divers zijn ze?' 'Hoe (on)afhankelijk van het middenveld of de overheid?' 'Kunnen ze uitgroeien tot een motor van duurzame ontwikkeling en participatieve democratie of blijft 't een sympathiek fenomeen in de marge?' En: 'Moet de overheid ruimte vrijmaken voor dit soort initiatieven of dreigen we hiermee net te privatiseren  en ons welvaartsmodel af te bouwen?'

Bezoek nu www.selfcity.brussels.