Stadsontwikkeling mag biodiversiteit niet opofferen voor woningen buiten bereik gewone Brusselaars

Persbericht

Op 24 mei vond Brussels Real Estate plaats, een beurs waar bouwpromotoren en overheidsactoren van het Brussels Gewest elkaar ontmoetten. Het is het zoveelste evenement om handjes te schudden over de hoofden van de betrokken bevolking heen.

Bewoners, militanten, wijkcomités en verenigingen - verdedigers van groene ruimtes én het recht op wonen - kwamen samen om aan de deur van het evenement te laten horen dat de stad niet wordt gemaakt door overheid en promotoren, maar met en door de bewoners. 

Bas-les-PAD, IEB, BRAL, ARAU, Natagora en de Brusselse Bond voor het Recht op Wonen roepen het Brusselse Gewest op meer moed te tonen en te kiezen voor een stadsontwikkeling met meer aandacht voor de democratische, sociale en milieu-gerelateerde uitdagingen waar we voor staan. We vragen met aandrang om de “zwakke” doch essentiële functies van het stadsleven te ondersteunen door: 

  • Groene ruimtes te behouden en te versterken qua kwaliteit en kwantiteit. Van het centrum tot in de periferie; 

  • Grond in publieke handen publiek te houden en het aantal gronden in publieke handen te doen toenemen;

  • Enkel publieke woningen toe te laten op publieke grond, waarvan minstens 60% sociale woningen