Uplace: juridische strijd duurt voort

Persbericht

Vandaag keurde de Vlaamse regering het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (GRUP) voor Uplace goed. Bond Beter Leefmilieu (BBL) en de Brusselse stadsbeweging BRAL, die het Uplace-dossier al jaren opvolgen en samen naar de Raad van State waren getrokken, betreuren het besluit van de Vlaamse regering ten zeerste. Uplace zal zorgen voor nóg meer files, luchtvervuiling en CO2-uitstoot.

Uplace verwacht acht miljoen bezoekers per jaar, waarvan het merendeel met de auto zal komen. Dat komt neer op zo’n 25.000 wagens per dag, op een van de grootste congestiepunten van het land.

“De nu al slechte luchtkwaliteit zal nog verslechteren”

“Die enorme verkeersstroom is nefast voor de leefkwaliteit in de regio. Files op de ring en sluikverkeer in de omliggende gemeenten zullen nog verder toenemen. Een onafhankelijke studie toonde onlangs nog aan dat ook de recente beloftes van de Vlaamse Regering om te investeren in een treinhalte en buslijn weinig zullen veranderen. De nu al slechte luchtkwaliteit in de regio zal verder verslechteren. Vooral het ultrafijn stof en de verzurende stikstofoxiden zijn zorgwekkend voor de gezondheid,” zegt Erik Grietens van Bond Beter Leefmilieu.

Het steeds toenemend autoverkeer heeft ook een grote impact op de klimaatverandering. Voor de Vlaamse emissies is transport dé problematische sector. De goedkeuring van Uplace staat haaks op het klimaatbeleid dat we moeten voeren.

Raad van State gaf nochtans een zeer kritisch advies

Het vorige GRUP werd vernietigd door de Raad van State. Dat gebeurde op vraag van BBL, BRAL en Greenpeace. Ook over het nieuwe plan gaf de Raad van State een zeer kritisch advies.

“En toch gaat de regering koppig door en doen ze beloftes die ze mogelijk niet kunnen waarmaken, laat staan dat ze weten wat de precieze impact op de mobiliteit ervan zal zijn,” zegt Joost Vandenbroele van stadsbeweging BRAL. De milieuverenigingen beraden zich verder over nieuwe juridische stappen.

Contact:

Erik Grietens, Bond Beter Leefmilieu, +32 (0)474/40.63.94

Joost Vandenbroele, BRAL, +32 (0)473/85.35.37