Vacature: Verantwoordelijke voor Participatie en Sociale begeleiding (m/v/x)

Vacature: Verantwoordelijke voor Participatie en Sociale begeleiding (m/v/x) (Ref. 2018-A34)

Bedrijfsdetails

Leefmilieu Brussel, de Administratie voor Leefmilieu en Energie.

Onze opdracht? Studie, toezicht en beheer van lucht, water, bodem, afval, lawaai en natuur (groene ruimten en biodiversiteit ). Maar we hebben ook de opdracht om milieuvergunningen af te leveren, erover te waken dat ze worden nageleefd, didactische projecten in Brusselse scholen uit te werken en te ondersteunen, deel te nemen aan vergaderingen en onderhandelingen op Belgisch en internationaal niveau, enz. Kortom, Leefmilieu Brussel ontwikkelt een brede waaier activiteiten in het domein van het ecologische beleid en de banden met gezondheid en milieu.
U zal tewerkgesteld worden op de afdeling Groene Ruimten, departement Evenementen ondersteuning en participatie.

Context

Het aantal parken waarvoor Leefmilieu Brussel de inrichting en het beheer voor zijn rekening neemt, stijgt geleidelijk aan.
Om de nuttige en noodzakelijke dimensies in de inrichtingsprojecten en de begeleidings- en beheerprogramma's te integreren, moet men de realiteiten en dynamieken, die deze nieuwe groene ruimten en hun aanliggende wijken karakteriseren, begrijpen.
Een studie van de aard van deze ruimten en een onderdompeling op het terrein zullen toelaten om de doelstellingen die beoogd worden door de regionale renovatieprogramma's (SVC - Stadsvernieuwingscontracten) te bereiken.
Het creëren van een band tussen de actoren van Leefmilieu Brussel en de betrokken doelgroepen, zullen een positieve en duurzame toe-eigening van deze groene ruimten teweeg brengen.

Functie

Als verantwoordelijke voor participatie en sociale begeleiding zal je in samenwerking met de projectbeheerders de overlegcampagnes, met inbegrip van de communicatie, leiden die zijn ontwikkeld om banden te creëren en de betrokken doelgroepen en alle deelnemende partijen te laten bijdragen tot de aanleg en het beheer van groene ruimten. Je zal ook verantwoordelijk zijn voor het ontplooien van participatie- en co-constructieprocessen en andere burgerinitiatieven met het oog op een positieve toe-eigening door de buurtbewoners en door de gebruikers van de nieuwe groene ruimten die moeten worden aangelegd en/of in beheer genomen. Daarnaast zal je instaan voor de begeleiding van het tijdelijk gebruik van de ruimten in wording doorheen de evolutie van de inrichtingsprojecten.

Taken

 • Je definieert, in nauw overleg met de projectbeheerders (de ontwikkelaars en beheerders van groene ruimten), de strategische dimensie die het belang en zelfs de noodzaak zal bepalen om al dan niet een participatieproces te activeren, met inbegrip van het niveau van betrokkenheid (gewoon informeren, consulteren, overleggen, co-creëren,...); 
 • Je verzekert de invoering en ontwikkeling van sociale dynamieken om de vastgelegde kwaliteitsdoelstellingen te bereiken, in samenwerking met de lokale actoren, via twee pijlers: 
 • Je verzekert het ontstaan, de follow-up en ontwikkeling van overleg- en participatieprocessen; 
 • Je verzekert het ontstaan, de follow-up en ontwikkeling van het tijdelijk gebruik van de ruimten;
 • Je zorgt voor de diagnostiek van de ervaringen op het terrein;
 • Je verzekert de administratieve follow-up van de toegekende opdrachten (opstellen van verslagen, nota’s, organiseren van vergaderingen, follow-up van overheidsopdrachten,...);
 • Je bent persoonlijk aanwezig op het terrein en staat rechtstreeks in contact met de doelgroepen, lokale actoren, levende krachten, actieve verenigingen, administratieve diensten,...;
 • Je verzekert de rol van animator en moderator in al je contacten (besprekingen, vergaderingen, openbare sessies,...).

Profiel

Diploma*

Master in de sociale wetenschappen, urbanisme of gelijkaardig.
* Kandidaten die hun diploma hebben behaald in een land buiten de Benelux kunnen aan de selectie deelnemen op voorwaarde dat hun diploma door de Vlaamse of Franse Gemeenschap werd gelijkgesteld.

Ervaring

Minstens 1 jaar concrete werkervaring in sociaal werk (bij voorkeur gemeenschapswerk in de wijken die een bijzondere aandacht van de overheid nodig hebben).

Technische competenties

 • Expertise met het leiden van groepsdynamieken, het ontwikkelen van animatietechnieken, het ontplooien van een participatieve benadering, conflictbeheer.
 • Grondige kennis van de socio-economische en culturele realiteit van de bewoners en de dynamieken van de wijken die een bijzondere aandacht krijgen van de Brusselse overheid.
 • Grondige kennis van het Brusselse verenigingsleven.
 • Kennis van de opdrachten en de waarden van Leefmilieu Brussel.
 • Je begrijpt teksten en gesprekken in het Frans en kan je in het Frans uitdrukken.
 • Informaticakennis: Word, Excel, PowerPoint, One Note.

Gedragsgerichte competenties

 • Je analyseert en integreert informatie vanuit diverse bronnen.
 • Je neemt beslissingen en onderneemt acties.
 • Je luistert actief en je begrijpt de boodschap van anderen.
 • Je deelt je eigen inzichten, kennis en werkwijzen met anderen.
 • Je ontwikkelt je professionele kennis en vaardigheden voortdurend.
 • Je past je makkelijk aan bij veranderingen en verschillende omstandigheden.
 • Je gaat constructief om met stress en kritiek.
 • Je bouwt een netwerk van relaties uit en onderhoudt deze contacten.
 • Je handelt servicegericht naar klanten of gebruikers.
 • Je handelt integer en respecteert de vertrouwelijkheid.
 • Je werkt resultaatgericht en behaalt je objectieven.
 • Je toont respect voor anderen en voor de organisatie.

Uurregeling

Een flexibiliteit betreffende de uurregeling is vereist om tegemoet te komen aan de beschikbaarheden van de doelgroepen en betrokken partijen (werkuren kunnen soms s'avonds en/of in het weekend vallen).

Aanbod

 • Een voltijds contract dat afloopt bij de stopzetting van de regionale subsidies betreffende de Stadsvernieuwingscontracten (ongeveer 5 jaar)
 • Werk in een eco-dynamische werkomgeving met de mogelijkheid tot telewerken
 • Minimum 35 dagen verlof per jaar (bij voltijdse tewerkstelling)
 • Een salaris in overeenstemming met de loonschalen in de openbare sector (eindejaarspremie + vakantiepremie)
 • Naast de diensten gepresteerd in de publieke sector, is er een erkenning van maximum 6 jaar mogelijk voor diensten gepresteerd in de private sector of als zelfstandige
 • Maaltijdcheques (8 €)
 • Mogelijkheid tot tweetaligheidspremie (via Selor examen)
 • Een hospitalisatieverzekering
 • Gratis woon-werkverkeer met het openbaar vervoer
 • Een fietspremie of mogelijkheid tot het bekomen van een bedrijfsfiets
 • Een permanente vorming
 • Een flexibele uurregeling
 • Mogelijkheid tot kinderopvang in juli of augustus
 • Mogelijkheid tot inschrijving van uw kinderen in het nabijgelegen kinderdagverblijf

Geïnteresseerd?

Solliciteer uiterlijk op 23/11/2018.