VACATURE - W~LK Brussel zoekt 1 coördinator (M/V/X)

Als coördinator geef je mee gestalte aan een Brussels platform voor voetgangers dat medio 2020 wordt opgericht. Het platform – met werktitel W~LK – ontwikkelt zich de komende jaren tot info- en steunpunt, beweging en pleitbezorger voor wandelen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Het Gewestelijk Mobiliteitsplan Good Move wil actieve mobiliteit stimuleren. Het platform W~LK sluit aan bij deze dynamiek, werkt adviezen uit en ondersteunt beleidsinspanningen die voetgangers centraal plaatsen. Daarbij is er aandacht voor synergie met diverse stedelijke uitdagingen en programma’s (gezondheid, klimaat, groenblauwe netwerk, publieke ruimte, cultuur, enz.).
 
Het platform W~LK richt zich zowel op burgers, overheden als diverse organisaties. Het ontwikkelt niet alleen strategieën voor een optimale voetgangersinfrastructuur; het brengt ook een gemeenschap of netwerk rond wandelen op de been. Het fungeert daarbij als info- en steunpunt: het steunt initiatieven van voetgangers, treedt op als spreekbuis, faciliteert participatie en stelt activiteiten voor.
 
Het platform W~LK is een gezamenlijk initiatief van Trage Wegen (NL - nieuwe website in opmaak) en Tous à Pied (FR): twee Belgische organisaties die beschikken over expertise inzake voetgangersbeleid en in het verleden projecten ontplooiden in Brussel.

Alle info op >>> https://www.tragewegen.be/vacatures#linkNL