Verslag persconferentie Godin-site ("Een alternatief voor Just Under the Sky")

Persbericht

“De oude ambities van Godin inzetten voor de nieuwe ambities van Brussel”

Vakbonden, stads- en milieubewegingen, patrimonium- en zelfstandigenorganisaties en buurtcomités tonen een alternatief voor Just under the Sky.

Een alternatief dat rekening houdt met de geschiedenis van de site, de unieke ligging valoriseert en conform is aan de ambities en plannen van het Gewest.

Dit is misschien niet hét alternatief, maar het toont wel zeer overtuigend aan dat economische activiteiten, collectieve voorzieningen & een structurerende publieke ruimte wel degelijk met elkaar te verzoenen zijn.

Een uitgebreide samenvatting vindt u op http://godinlaeken.blogspot.