Visite et Table rondetafel CitizenDev

 De inschrijving voor dit evenement is gesloten

Les partenaires du projet CitizenDev, les collectifs citoyens des quartiers Brabant, Matongé et la communauté des membres du Community Land Trust Bruxelles (CLTB), vous invitent à découvrir leur recherche sur les méthodes d'actions de développement local par le biais d’une visite à 3 terrains d’action, suivi par une table ronde.

De partners van het project CitizenDev, de burgercollectieven van de wijken Brabant en Matongé en de gemeenschap van leden van de Community Land Trust Brussel (CLTB), nodigen je uit op een ontdekkingstocht naar een nieuwe aanpak van wijkontwikkeling via een bezoek aan de 3 actieterreinen, gevolgd door een ronde-tafelgesprek.

 

  • La journée se termine dans les locaux de / We sluiten het bezoek af in de lokalen van Kuumba vzw, Waversesteenweg 78 - 1050 Elsene/Ixelles
  • En raison du nombre limité de places il est demandé de n’inscrire qu’au maximum de 2 représentant.e.s par Service, Associations ou Collectif citoyen. / Vanwege het beperkte aantal plaatsen vragen we je om maximaal 2 vertegenwoordigers per dienst, vereniging of burgercollectief in te schrijven.
  • Nous supposons que vous vous inscrivez pour toute la journée. Si vous voulez suivre ne qu'une partie, veuilez envoyer un mail à info@bral.brussels. / We gaan ervan uit dat u voor de hele dag wil deelnemen. Wilt u slechts 1 deel meemaken, gelieve dan een mail te sturen naar info@bral.brussels.

 

Datum
27 februari 2020, 09:00   tot   17:00
Locatie
Rue Verte, 97
Local ‘Quartier en Action/Wijk in Actie’
Schaarbeek, 1030
België

Deel met vrienden, familie en collega's

Help ons en informeer uw vrienden, collega's en volgers over onze pagina: Visite et Table rondetafel CitizenDev


U kunt ook de link hieronder delen via een mail of op uw website.
https://bral.brussels/nl/civicrm/event/info?id=12&reset=1