Het gewest stelt haar mobiliteitsvisie voor aan het grote publiek. Een knappe visie. Maar volgens BRAL ontbreken er nog drie zaken.

Verschillende Brusselse burgerbewegingen en organisaties vrezen dat het ambitieniveau bij de Brusselse onderhandelaars onvoldoende hoog is. 

Leefmilieu Brussel én andere administraties zetten samen een kader op om burgerinitiatieven te doen bloeien. Een verfrissend idee ontstaan tijdens een experimenteel atelier binnen het VILCO-project.

Les monnaies locales foisonnent aujourd’hui. La Zinne, monnaie locale bruxelloise lancée en mars, fait ses preuves elle aussi. Le BRAL parle à quelques initiateurs, commerçants et utilisateurs de ce nouvel atout pour l’économie locale à Bruxelles.