Commons in Brussels: Commons en voeding

Hoe komt in een kleine wereldstad als Brussel eten op tafel? Welke commons zien we op dat vlak ontstaan? Bieden ze een wezenlijk alternatief voor hoe de private markt voedsel produceert en distribueert? Wiens buik geraakt gevuld, aan welke kost en wie maakt er winst?

Een gespreksavond met o.a. Olivier De Schutter (UCL), Maarten Roels (Terre en vue/BoerenBruxselPaysans), Samad Bouakka (Collectactif) en het publiek.

Schrijf je hier in ...

Commons in Brussels: 5 gespreksavonden, 5 donderdagen op rij. Telkens om 19:00 in Muntpunt.

Ze duiken overal op. Zeker in de stad. Zeker in Brussel. Commons! Een Engelse term die slaat op een groep mensen die samenwerkt rond een afgebakend ‘gemeenschappelijke goed’. Dat ‘goed’ kan van alles zijn: een collectieve composthoop, een gedeelde moestuin, een materiaalbank, een spaarkas...

De inzet van commons lijkt meer te zijn dan enkel een gezamenlijke vrijetijdsbesteding. Via commons nemen burgers de samenleving mee in handen. Commons positioneren zich op die manier naast de initiatieven van de overheden en die van de private markt.

Kunnen concrete burgerinitiatieven werkelijk een grote impact maken?

Tijdens 5 avonden gaan we in gesprek met burgerinitiatieven die hun ervaringen delen, met experten die grotere verbanden zien en met het publiek dat nieuwsgierige en kritische vragen mag afvuren.

Datum: 
Locatie: 
Muntpunt, Agora 0
Munt 6
1000 Brussel
België
Organisatie: 
Bral, Brussels Academy, Oikos, UPV, Culture & Démocratie, Masereelfonds en Muntpunt