Commons in Brussels: Uitdagingen

Welke toekomst verwachten we voor commonspraktijken? Welke uitdagingen stellen zich voor de overheid, het maatschappelijke middenveld en de private markt?

Een rondetafelgesprek met burgers, politici, ondernemers en het publiek.

Schrijf je hier in ...

....................

Commons in Brussels: 5 gespreksavonden, 5 donderdagen op rij. Telkens om 19:00 in Muntpunt.

Ze duiken overal op. Zeker in de stad. Zeker in Brussel. Commons! Een Engelse term die slaat op een groep mensen die samenwerkt rond een afgebakend ‘gemeenschappelijke goed’. Dat ‘goed’ kan van alles zijn: een collectieve composthoop, een gedeelde moestuin, een materiaalbank, een spaarkas...

De inzet van commons lijkt meer te zijn dan enkel een gezamenlijke vrijetijdsbesteding. Via commons nemen burgers de samenleving mee in handen. Commons positioneren zich op die manier naast de initiatieven van de overheden en die van de private markt.

Kunnen concrete burgerinitiatieven werkelijk een grote impact maken?

Tijdens 5 avonden gaan we in gesprek met burgerinitiatieven die hun ervaringen delen, met experten die grotere verbanden zien en met het publiek dat nieuwsgierige en kritische vragen mag afvuren.

Datum: 
Locatie: 
Muntpunt, Agora 0
Munt 6
1000 Brussel
België
Organisatie: 
Bral, Brussels Academy, Oikos, UPV, Culture & Démocratie, Masereelfonds en Muntpunt