Ledenbar Grote verkeersassen

picnic6.jpg

Ook in 2023 wil BRAL samen met jou trekken aan het debat rond circulatieplannen. In maart organiseren we samen met Clean Cities Campaign, Heroes for Zero en Brussels Studies Institute een studiedag rond onze publicatie “De leefwijk”. We willen op deze studiedag ambtenaren, planners, organisaties, burgers en academici samenbrengen om verder na te denken over vanwaar we komen en waar we naartoe gaan met de Brusselse mobiliteit.

Vooraleer het zo ver is, willen we met jou als BRAL-lid de contouren van onze positie verder bepalen. Een van de plaatsen waar het huidig debat zich op toespitst, zijn de grote verkeersassen. Als randwegen van de leefwijken zijn dit de plaatsen waar de auto wél nog ruimte krijgt en ononderbroken zou moeten kunnen doorrijden. Tegelijk zijn het ook vaak centrale plaatsen, met scholen, handel en andere functies. Of zijn het plaatsen die de brug vormen tussen verschillende delen van de stad.

Deze veelheid van functies roept vragen op wanneer we plaats per plaats kijken naar de invulling ervan. Hoe geven we alle verplaatsingsmodi voldoende kwaliteit wanneer de ruimte er niet is? Wat doen we met de vraag om ook van grote assen aangename ruimtes van te maken? Is het rechtvaardig vanuit gezondheidsperspectief om deze wegen voorlopig ongemoeid te laten, terwijl de luchtkwaliteit juist daar illegaal slecht is? Rekenen we teveel op het verdampingseffect? Hoe combineren we oversteekbaarheid van deze wegen met vlotheid? Je kan ongetwijfeld nog vragen bedenken.

Veel vragen die voor BRAL allemaal van belang zijn, en waar we de contouren van onze positie willen scherper stellen. Welkom op de Kleine Ring meets Leefwijken. Picnic the Bridge meets Anspachpark. Hoe combineren we de impliciete en expliciete zienswijzen uit deze strijden in een visie op een transitie naar een anders-mobiele stad? We gaan er graag samen over in gesprek.

Je bent welkom vanaf 18u op BRAL om iets lekkers te knabbelen en mee na te denken.

Schrijf je hier in.

ENKEL VOOR LEDEN VAN BRAL
Wil je meedoen? Word dan lid op de avond zelf! www.bral.brussels/word-lid

Datum
Organisatie
BRAL - Stadsbeweging voor Brussel
Locatie

Zaterdagplein - Place du Samedi 13
1000 Brussels
België